Sökning: "uppställningsspår"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet uppställningsspår.

  1. 1. Framtiden för Helsingborgs godsbangård

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet

    Författare :William Persson; [2018]
    Nyckelord :godsbangård; helsingborg; järnväg; uppställningsspår; framtid; skånetrafiken; gods; ramlösa; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Området Ramlösa station och Helsingborgs godsbangård innefattar bland annat resecentrum, rangerbangård, tågdepåer och kombiterminal för att nämna några. Utöver det är området en del i stadsförnyelseprojekt H+ som ska omvandla en miljon kvadratmeter till en mer blandad stad, för att möta framtidens behov. LÄS MER