Sökning: "uppståndelse"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet uppståndelse.

 1. 1. Vad är historiskt sant i den bibliska passionshistorien? : Ett jämförande studium av olika bibelkommentarer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Emelie Vidana; [2019]
  Nyckelord :Passionshistorien; evangelierna; människosonen; Messias; intåget; nattvard; korsfästelse; uppståndelse.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som är historiskt sannolikt i den bibliska passionshistorien genom att kritiskt undersöka och jämföra olika bibelkommentarers syn på frågan. För att göra detta besvarades följande frågor: Vilka är skillnaderna mellan de olika bibelkommentarerna när det gäller förståelsen av Jesu sista dagar? Hur ska författarnas argumentering i bibelkommentarerna om vad som är historiskt sannolikt i passionshistorien kritiskt värderas?  Metoden är kvalitativ och består i en jämförande litteraturstudie med inslag av källkritik. LÄS MER

 2. 2. "Man vågar inte ens tilltala någon utan att det är #metoo" : Skolkuratorers observationer och reflektioner kring Metoo-kampanjen i skolan och dess påverkan på ungdomar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik; Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Erika Everlund; Ingela Niklasson; [2018]
  Nyckelord :#metoo; skolkuratorer; ungdomar; sexuella trakasserier; socialpedagogik;

  Sammanfattning : Metoo-kampanjen som uppmärksammades hösten 2017 har genererat stor uppståndelse, #tystiklassen och #räckupphanden är två upprop inom #metoo som menar att belysa sexuella trakasserier och övergrepp inom skolans värld. Studien syftar till att undersöka om Metoo-kampanjen har lämnat någon påverkan på ungdomar, samt om #metoo har använts i skolan. LÄS MER

 3. 3. Baron Samedi: Modern avatar av Osiris och levande transcendenssymbol : En jämförande studie mellan afrikanska dödsgudar ur ett religionspsykologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Hannah Gren; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstrakt Långt tillbaka i tiden i antika Egypten dyrkades Osiris, en omtyckt och respekterad dödsgud vilken lämnat spår efter sig in i nutid. Han representerade inte bara döden utan även livet självt och möjligheten till uppståndelse. LÄS MER

 4. 4. Maria från Magdala som uppståndelsevittne

  Kandidat-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för teologi

  Författare :Ulrika Johansson; [2018]
  Nyckelord :Maria från Magdala; Uppståndelsevittne; Mariaevangeliet; Jesu uppståndelse;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Michail Arcybaševs Sanin – en skandalroman från det förrevolutionära Ryssland

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Slaviska språk

  Författare :Lina Bysell; [2016]
  Nyckelord :Sanin; Arcybašev; receptionsteori; Jauss; förväntningshorisont; estetiskt avstånd;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka Michail Arcybaševs roman Sanin i den samtida kontexten under 1900-talets första decennium i Ryssland. Mot bakgrund av den sociala och kulturella kontexten analyseras romanens teman och dess mottagande i samtiden. LÄS MER