Sökning: "uppstats"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet uppstats.

 1. 1. How accuracy of time-series prediction for cryptocurrency pricing is affected by the sampling period

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Gustav Segerstedt; Theodor Uhmeier; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Cryptocurrencies and their pertaining market currently succeeds $300billion and has had an all time high surpassing $850 billion. Being able to predict market movements and future valuations for a cryptocurrency would be an invaluable and very profitable tool for designing successful investment strategies. LÄS MER

 2. 2. Offer för arbetslöshet eller skyldig till densamma? : En studie av den svenska arbetslinjen under 2000-talet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anton Åvall; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppstats görs en idéanalys av det innehåll Moderaterna respektive Socialdemokraterna fyllt konceptet “arbetslinjen” med sedan millennieskiftet och vad detta implicerar för syn på de arbetslösa. Ett antal arbetsmarknadspolitiska propositioner och protokoll från tillhörande riksdagsdebatter studeras och analyseras med hjälp av “idealtyper” av olika varianter av “arbetslinjen”. LÄS MER

 3. 3. Ett rättssäkert tvångsomhändertagande - En rättsvetenskaplig uppstats om begreppet "annat socialt nedbrytande beteende" i 3§ 1st LVU

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Åsa Nilsson; [2014]
  Nyckelord :Rättssäkerhet; Tvångsvård; LVU; Socialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Compulsory treatment of children and young people is a controversial and debated subject. My paper concerns the legal certainty of a necessary prerequisite in §3 section 1 in the Care of young persons act, hereafter referred to as (CYPA). The purpose of this paper is to clarify which behaviors this necessary prerequisite applies to. LÄS MER

 4. 4. Multi-arenor : Inverkan på turismnäringen- flöden- och symboliska värden

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Filip Napiorkowski; Robin Högfors; [2014]
  Nyckelord :Multi-purpose stadiums; Läkerol Arena; Löfbergs Arena; Cloetta Center; Events; Tourism; Symbols; Image; Competition; Regional Development; Multi-arenor; Läkerol arena; Löfbergs arena; Cloetta Center; Evenemang; Turism; Symboler; Image; Konkurrens; Regional utveckling.;

  Sammanfattning : Idrottsarenor, och för denna uppsats del, ishockeyarenor, har med åren kommit att få större betydelse än bara den betydelsen den skapar för själva idrottsföreningen och laget som spelar där. Allt fler arenor har fått ett så kallat multi koncept och således blivit multi-arenor. LÄS MER

 5. 5. Den ultimata träningsmetoden?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Johan Leckborn; Fredrik Thomsen; Anders Åkesson; [2013-08-20]
  Nyckelord :Crossfit; 1 RM; VO2max; Funktionell träning; Högintensiv träning;

  Sammanfattning : Crossfit is a recently developed form of training which is based on a number of functional resistance exercises performed at high intensity, often to the point of muscular failure. Crossfit has since its introduction 30 years ago, reached vast popularity all around the world, including Sweden. LÄS MER