Sökning: "upptäcka brister"

Visar resultat 1 - 5 av 180 uppsatser innehållade orden upptäcka brister.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta våldsutsatta kvinnor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Hanna Jägerbrink; Ella Egard Larkander; [2024]
  Nyckelord :kvalitativ metod; sjuksköterskors erfarenhet; våld i nära relationer; våldsutsatta kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld kan förekomma genom psykiskt, fysiskt, sexuellt eller latent våld. Många kvinnor som utsätts för våld i nära relationer söker sjukvård för andra åkommor såsom magbesvär eller kronisk smärta. Våldsutsatta kvinnor känner skam för att berätta och är rädda för ytterligare våld. LÄS MER

 2. 2. Repetition av nonsensord och komplexa ord hos svensktalande vuxna

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Elona Göransson; [2024]
  Nyckelord :fonologisk förmåga; ordrepetition; nonsensord; fonologisk medvetenhet;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Hos personer med förvärvad hjärnskada kan språkliga svårigheter ibland vara svåra att upptäcka. Tester som består av repetitionsuppgifter av riktiga ord och nonsensord kan bidra till att upptäcka språkliga svårigheter som beror på brister i fonologisk förmåga. LÄS MER

 3. 3. Gör vi allt vi kan? : Sjuksköterskors upplevelser av att bemöta kvinnor på akutmottagningen som har utsatts för våld i nära relation. En allmän litteraturöversikt.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Linnéa Thelin; Alexandra Vallevi Dytlow; [2023]
  Nyckelord :akutmottagning; bemötande; kvinnor; omvårdnad; sjuksköterska; upplevelse; våld i nära relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld mot kvinnor är ett globalt folkhälsoproblem och en kränkning mot kvinnors mänskliga rättigheter. Våldet kvinnor utsätts för sker ofta i en nära relation, av en nuvarande eller före detta manlig partner. De kvinnor som söker hjälp vänder sig oftast till akutmottagningar. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors hälsa efter att de blivit utsatta för våld av en partner : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Johanna Lindström; Mandana Noori; [2023]
  Nyckelord :Women´s health; Domestic violence; Intimate partner violence; Kvinnors hälsa; Våld i hemmet; Våld i nära relationer;

  Sammanfattning : Bakgrund Våld i nära relationer är en global folkhälsofråga. Enligt en WHO-studie har många kvinnor runt om i världen blivit utsatta för olika former av våld från sina partners. Hälsa definieras på olika sätt. Inom vårdvetenskapen definieras hälsa som en balans mellan fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors attityder i mötet med patienter som utsatts för sexuellt våld : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Amanda Bäcker; Isabella Londos; [2023]
  Nyckelord :Attitudes; Nurses; Sexual violence; Attityder; Sexuellt våld; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund Sexuellt våld förekommer dygnets alla timmar, världen över och är idag ett erkänt jämställdhetsproblem. Sexuellt våld är ett stigmatiserat område med olika attityder kring, på såväl individnivå som samhällsnivå. Vården utgör en central roll i att upptäcka och vårda personer som utsatts. LÄS MER