Sökning: "uppvärmningsmetoder"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet uppvärmningsmetoder.

 1. 1. Förekomst av perioperativ hypotermi och effekter på patientens kroppstemperatur utifrån olika uppvärmningsmetoder : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Elin Jonsson; Sara Löjdström; [2022]
  Nyckelord :Hypothermia; warming techniques; effects; perioperative care.; Hypotermi; uppvärmningsmetoder; effekter; perioperativ vård;

  Sammanfattning : Introduktion: Hypotermi är ett tillstånd som kan orsaka lidande hos patienter och är ett välkänt problem inom den perioperativa vården. Det finns flertalet olika uppvärmningsmetoder för att förebygga förekomst av hypotermi perioperativt. LÄS MER

 2. 2. UPPVÄRMNINGSÅTGÄRDER VID LAPAROSKOPISK KIRURGI : - En integrativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Gabriela Simon; Diana Patricia Ramirez Vargas; [2022]
  Nyckelord :To prevent hypothermia; nursing procedures; perioperative care; perioperative hypothermia; warming techniques; laparoscopic surgery; Att förebygga hypotermi; omvårdnadsåtgärder; intraoperativ omvårdnad; uppvrmningsåtgärder; laparoskopisk kirurgi;

  Sammanfattning : Patienter som genomgår laparoskopiska ingrepp sövs med anestesiläkemedel och behöver administration av intravenösa vätskor och inblåsning av koldioxidgas i bukhålan under operationen. Ju längre anestesitid och ju längre tid det laparoskopiska ingreppet tar desto större är risken att patienter drabbas av perioperativ hypotermi. LÄS MER

 3. 3. Backaryds kyrka- Bevarande av golvbjälklag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Basel Alashker; Erik Lindström; Aziz Karimi; [2021]
  Nyckelord :Suspended foundation; moisture investigation; U-value; Backaryd’s church; Measure; Cultural environment; Krypgrund; Fuktundersökning; U-värde; Backaryds kyrka; Åtgärder; Kulturmiljö;

  Sammanfattning : This study was carried out in Backaryd’s church following a proposal from Ankdammen konsult. Backaryd’s church was built more than 200 years ago in Ronneby municipality in Blekinge County. LÄS MER

 4. 4. Klimatsmart betongbyggande

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

  Författare :Viktor Hellström; Erik Bennermark; [2021]
  Nyckelord :Klimatpåverkan; betong; cement; EPD; klimatdeklaration; flerbostadshus; byggsektorns miljöberäkningsverktyg; koldioxidekvivalent; klimatberäkning.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : One of the main sustainability goals in Sweden is to reduce the nations greenhouse gas emissions to a net-zero level by 2045. This is a national implementation of the Paris- Agreement. To achieve this goal measures need to be taken in all industrial sectors. LÄS MER

 5. 5. Uppvärmningssytem ombord på Calmare Nyckel : Underökning av klimatpåverkan och alternativa uppvärmningsätt

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Oscar Hall; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Målet med detta arbete är att undersöka om det finns ett pålitligt sätt att bibehålla dagens uppvärmningskvalitet och samtidigt minska klimatavtrycket ombord på Sjöfartshögskolans skolfartyg M/S Calmare Nyckel. Detta sker genom att jämföra tre olika uppvärmningslösningar som ersätter den nuvarande oljepannan. LÄS MER