Sökning: "uppvaktning"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet uppvaktning.

 1. 1. The role of copulatory wound infliction on fitness in Drosophila melanogaster

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Dennis Leandersson; [2021]
  Nyckelord :Copulatory wounding; Fecundity; Drosophila; Fitness; Cryptic female choice; Adaptive harm hypothesis; Pleiotropic harm hypothesis;

  Sammanfattning : One of the more fascinating Darwinian puzzles in sexual selection is that of copulatory wounding. For those taxa displaying this behavior, and that does not engage in traumatic insemination, the function of wound infliction during copulation remains unknown. LÄS MER

 2. 2. Nu gäller det att hålla samman! : Konfliktrepertoarer under järnvägsstrejken 1922 i Åmål

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Åsa Fjellman-Lätt; [2020]
  Nyckelord :arbetarhistoria; järnväg; strejk; 1922; strejkbrytare; konfliktrepertoar; fackförening; Åmål; Bergslagernas järnvägar; mellankrigstidens konflikter;

  Sammanfattning : Den 14 augusti 1922 utbröt strejk vid de enskilda järnvägarna i Sverige. Det är en av de största strejkerna som genomförts i landet med ca 4 878 strejkande. Bergslagernas Järnvägar, som hade sträckan Göteborg C – Kil – Falun C, var en av de järnvägar som drogs in i strejken. LÄS MER

 3. 3. "En brav soldat ska jag ha" : Uppvaktning och äktenskapsmönster i det tidigmoderna Sverige

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Jakob Odelstad; [2017]
  Nyckelord :kvinnorhistoria uppvaktning genus äktenskap giftermål;

  Sammanfattning : This thesis explores the customs of courtship and marriage patterns in early modern Sweden. Earlier research has largely been divided on how much power the women had in deciding who they should marry. LÄS MER

 4. 4. Hjärtliga rekommendationer och roller : En kvalitativ studie om hur kön görs genom rekommendation av mat och dryck i samband med Alla hjärtans dag-uppvaktning

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Siri Källgren; [2015]
  Nyckelord :Göra kön; mat; dryck; rekommendationer; Alla hjärtans dag; uppvaktning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Den sexualiserade mannen : musikvideors framställning av manlighet i en relation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Kristina Melin; [2006]
  Nyckelord :Musikvideor; Mansrollen; Manlighet;

  Sammanfattning : I denna uppsats ställer jag mig frågan hur manlighet gestaltas och återges i de relationer som visas i musikvideor på MTV. Jag har som syfte att på ett så mångskiftande sätt som möjligt analysera och återge relevanta mönster bundet till frågeställningen. LÄS MER