Sökning: "urban fire risk management"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden urban fire risk management.

 1. 1. Fire Risk and Vulnerability in Urban Informal Settlements in Metro Manila

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Darlene Rini; [2018]
  Nyckelord :Urban fire risks; informal settlement fires; urban fire risk management; GIS; URDI; urban disasters; risk indexing; fire statistics; Metro Manila; Quezon City; Science General;

  Sammanfattning : Urban fires, particularly in informal settlements in rapidly urbanizing cities in the developing world, are an “everyday disaster” that oftentimes goes unnoticed or under-served in the face of disturbances of the more “lethal reputation”. These disturbances of normal existence are arguably the most debilitating to vulnerable communities and sustainable development, and yet get little attention in disaster literature or in practice. LÄS MER

 2. 2. Wildland urban interface i Sverige : en studie om brand i bebyggda skogslandskap med Salabranden som exempel

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Johanna Schroeder; Lisa Wennerlund; [2016]
  Nyckelord :branden i Västmanland; förebyggande åtgärd; vegetation; konstruktion; skogsbrand; antändning;

  Sammanfattning : Skogsbränder har historiskt sett varit ett naturligt inslag i den svenska naturen men idag är de starkt kontrollerade. Branden i Sala år 2014 är den största branden i Sverige i modern tid och orsakade stor materiell skada och mänskligt lidande. LÄS MER

 3. 3. Den militära nyttan med ett digitalt eldledningsstödssystem vid precisionbekämpning

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan/Militärtekniska avdelningen (MTA)

  Författare :Lars Göran Rutgersson; [2010]
  Nyckelord :Rapid mapping; Forward observation instrument; FOI; precision fire; Target Location Error; TLE; Military-technology; Taktisk kartering; Eldlednings och observationsinstrument; EOI; Precisionsbekämpning; Target Location Error; TLE; Eldledningsstödssystem; Militärteknik;

  Sammanfattning : Då dagens konflikter ofta utspelar sig mitt ibland civilbefolkningen och där aktörerna kan utgöras av allt från miliser till kriminella gäng ställs det nya krav på de militära förmågorna för att kunna agera i dessa komplexa miljöer. En generell trend för dagens artilleriförband är att de används till att verka mot mindre målgrupper utgörandes av två till fyra personer. LÄS MER

 4. 4. Combined Qualitative and Quantitative Fire Risk Analysis - Complex Urban Road Tunnel

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Jimmy Jönsson; [2007]
  Nyckelord :Risk Management; QRA; Tunnel Safety; Tunnel Fire; FDS; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER