Sökning: "urban form"

Visar resultat 1 - 5 av 865 uppsatser innehållade orden urban form.

 1. 1. Do we need the car? A qualitative study on the disposal of bulky waste in carless households in Gothenburg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Karolina Hull; [2018-06-27]
  Nyckelord :Carlessness; time-geography; bulky waste; Gothenburg;

  Sammanfattning : Carlessness today can be seen to come with restrictions in mobility as the car has long played a vital role in transport, and consequently affected urban form. Of course, there are many who do live without a car, but certain activities can be proven difficult when in many cases it is predicted that one has a car. LÄS MER

 2. 2. TILLGÄNGLIGHET I FOKUS En intervjustudie med tjänstemän i Göteborgs stad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Alex Haglund; Sophie Sebelius; [2018-05-16]
  Nyckelord :participation; occupational justice; urban environment; occupational therapy; human rights;

  Sammanfattning : Bakgrund Tillgänglighet i staden är en viktig fråga som påverkar alla stadens invånare. Bristande tillgänglighet riskerar att leda till en aktivitetsorättvisa och minskad delaktighet bland invånarna. LÄS MER

 3. 3. Co-design package for civil servants’ public communication strategies

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Marcus Bader; [2018]
  Nyckelord :Co-design; Interaction design; urban development processes; Social psychology; Behavior economics; communication; digital strategies.;

  Sammanfattning : Today’s emerging Co-design processes between citizens and civil servants in helixes groups, produces multiple challenges for the interaction designer. How can these challenges produce new merging roles and communication strategies for interaction designers for use in Co-design processes? This thesis focuses on the design research process outcomes from Co-design processes between civil servants and citizens in urban development processes. LÄS MER

 4. 4. Konsten att odla konst och kultur genom stads- och samhällsplanering : en studie om att skapa bördiga förhållanden för kulturell infrastruktur

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Lovisa Lundgren; [2018]
  Nyckelord :Cultural infrastructure; Sustainable development; Complexity theory; Art and Culture; Regional planning; Urban planning; Kulturell infrastruktur; Hållbar utveckling; Komplexitetsteorin; Konst och kultur; Samhällsplanering; Stadsplanering;

  Sammanfattning : Trots att kulturens roll för hållbar utveckling erkänts av många inom såväl akademien som planeringsbranschen, är planeringen av praktiska förutsättningar för konst och kultur - kulturell infrastruktur – bristfällig och ibland helt utebliven i Sverige idag. Syftet med studien är därför att utforska vilka förutsättningar som kan skapas för kulturell infrastruktur genom stads- och samhällsplanering i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Smyckeskrinet : en gestaltning av arbetsområdet i Uppsala Stadsträdgård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lina Fackel; [2018]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; stadspark; design; stadsutveckling; grönytor; helhet; sammanhang; park;

  Sammanfattning : I en allt tätare stadsmiljö ställs högre krav på de grönytor som finns, samtidigt som de också får utstå ett högre tryck. De urbana parkerna är betydelsefulla inte bara för den biologiska mångfalden, men också för människors hälsa. Det här arbetet är ett gestaltningsförslag för en del av Uppsala Stadsträdgård. LÄS MER