Sökning: "urban freight traffic"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden urban freight traffic.

 1. 1. Stadslogistik och stadsmiljöns påverkan på social hållbarhet

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Joel Marcuson; Anna Rudervall; [2020]
  Nyckelord :Social hållbarhet; Stadslogistik; Urban stadsmiljö; Stadsmiljö;

  Sammanfattning : I samband med befolkningsökningen har behovet av förbättrad stadslogistik blivit allt viktigare. Inte bara på grund av den ökade befolkningen utan även för att skapa en hållbar stadsmiljö. Det finns dock en del risker som uppkommer vid stadslogistik. LÄS MER

 2. 2. Citylogistik : Godsflöden till och godshantering i ett köpcentrum

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Emma Neman; Siyabend Öz; [2019]
  Nyckelord :City logistics; freight transport; freight handling; actors; sustainability; Citylogistik; godstransporter; godshantering; aktörer; hållbarhet;

  Sammanfattning : Citylogistik är ett komplext fenomen som innefattar alla resor till, ut ur och inom ett utvalt stadsområde med vägfordon vars uppgift är hämtning eller leverans av varor. Städerna är en stor drivkraft till ett enskilt lands ekonomi och då godstransporter är fundamentala för vår befintliga livsstil är det viktigare än någonsin att godsflödet i städer fungerar för att öka tillgängligheten av produkter och material. LÄS MER

 3. 3. Cargo Cycles in Urban Freight Transport : Obstacles and facilitating factors for utilising cargo cycles in urban freight transport in Stockholm, Sweden

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Jan Lasovský; [2019]
  Nyckelord :cargo cycle; cargo bike; sustainable urban freight transport; last-mile logistics; space-efficient logistics; Stockholm; path dependence;

  Sammanfattning : Cargo cycles can play a considerable role in mitigating the negative impacts of urban freight transport while still ensure that the material needs of the city are fulfilled. Their small size, lower operating costs, smaller carbon footprint, lack of tailpipe emissions, and manoeuvrability in congested areas are considerable advantages over traditional urban freight vehicles. LÄS MER

 4. 4. Stadslogistik : En utvärdering av mikro-konsolidering i Borås

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Adam Bernhardsson; Adam Kinander; [2018]
  Nyckelord :Urban logistics; micro-consolidation; success factors; challenges; sustainability; Stadslogistik; mikro-konsolidering; framgångsfaktorer; utmaningar; hållbarhet;

  Sammanfattning : Urbanisering är en trend som har ökat och förväntas att fortsätta öka. 85 % av den totala befolkningen förväntas att leva i stadsområden 2050. LÄS MER

 5. 5. Informationsdelningens möjligheter och betydelse för leveranser till stadskärnor : Interoperabilitet kring godskonsolidering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Rikard Hjelmgren; Johan Moldén; [2018]
  Nyckelord :IKT; information och kommunikationsteknologi; system; informationsutbyte; stadsleveranser; smarta städer; informationssystem; interoperabilitet och konsolidering;

  Sammanfattning : Globalt ses en tillväxt av godstransporter vilket resulterar i mer trafik. Ökningen kommer från konsumtion av konsumenter och företag som förväntar sig exakta leveranser och oftast med leverans dagen efter. LÄS MER