Sökning: "urban green areas"

Visar resultat 1 - 5 av 700 uppsatser innehållade orden urban green areas.

 1. 1. Urban natur : design för naturupplevelser, vildhet och biologisk mångfald i staden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Hedvig Jansson; [2022]
  Nyckelord :Urbana grönområden; Urban natur; Urban vildhet; Naturupplevelser i urbana områden; Biologisk mångfald i urbana områden;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur design av grönområden skulle kunna se ut om de gjordes med målen att skapa värden för biologisk mångfald och tillgängliggöra naturupplevelser för människor i staden, med ett designförslag av en befintlig park i Malmö som fallstudie. I växande städer är förtätning en strategi för att minska städers utbredning och konsumtion av omgivande landområden vilket innebär en allvarlig påverkan på biologisk mångfald. LÄS MER

 2. 2. Grönytefaktorns roll i Malmö 2022 : verktygets utveckling i förhållande till stadsplaneringen i Malmö med särskilt fokus på täthet

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Erica Karlsson; Ida Hultman; [2022]
  Nyckelord :grönytefaktor; förtätning; urbanisering; grönstruktur; ekosystemtjänster; hållbarhet; stadsplanering;

  Sammanfattning : Urbaniseringen i Sverige har pågått i över 200 år och idag bor ca 85% av befolkningen i landets tätorter. Som en följd av denna befolkningstillväxt har det under 2000-talet byggts allt tätare urbana miljöer. LÄS MER

 3. 3. Planning for well-being by urban design : a city case study of Malmö, Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of People and Society

  Författare :Lovisa Niwhede; [2022]
  Nyckelord :Urban planning; Well-being; Health; Social sustainability; Environmental stress; Environmental psychology; Green; Active; Pro-social; Safe;

  Sammanfattning : This thesis examines how the City of Malmö in Sweden approaches issues of well-being and health in the urban environment, through urban planning. More and more people across the world are moving from rural to urban areas. LÄS MER

 4. 4. Reclaiming Eco Assemblages - Emphasis on ecosystem resilience in human-oriented urban design in Varvsstaden, Malmö, Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Ghada Ahmed Mahmoud Shaaban; [2022]
  Nyckelord :Post Industrial; Ecosystem Resilience; Green-Blue Infrastructure; Malmö; Öresund; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Many cities are facing the problem of old industrial areas whose soil has been contaminated with toxic substances created by different historical activities within the area. The great unsolved environmental problems, such as: water, soil and air pollution prob- lems, and habitat loss in the Öresund region today, are a result of the industrialization era. LÄS MER

 5. 5. Urban Planning for Better Air Quality : A case study of the Low-Traffic Neighbourhoods in London

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Greta Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Low-Traffic Neighbourhoods; London; Green Infrastructure; Urban Planning; Air Pollution;

  Sammanfattning : Air pollution affects the environment negatively, boosts climate change, and is the cause of millions of deaths per year, first and foremost affecting the people living in urban areas. Since the early 20th century, many cities have been planned around cars, which are the main contributors to the bad air quality. LÄS MER