Sökning: "urban heat island"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden urban heat island.

 1. 1. Framtidens urbana planteringar. En undersökning av östra Europas stäpp som förebild för planteringar i hårdgjorda urbana miljöer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Petter Almgren; [2019-04-12]
  Nyckelord :Urban planting; steppe planting; urban environment; site adapted vegetation; urban vegetation; natural habitats; paved urban sites;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot trädgårdens hantverk, 2019.... LÄS MER

 2. 2. Vegetation som ett värmereducerande verktyg i den urbana miljön : grön infrastruktur och vegetationens värmereducerande effekter

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Max Eriksson; Marcus Wikholm; [2019]
  Nyckelord :värmereducering; lufttemperatur; städer; grön infrastruktur; urban heat island; albedo; evapotranspiration; vindförhållande; skugga; gröna tak; grönområden;

  Sammanfattning : En av de svåraste utmaningarna dagens samhälle står inför idag är den globala uppvärmningen och de globala klimatförändringarna. Den globala uppvärmningen bidrar till stora temperaturförändringar i våra städer och Norden är den del av Europa som kommer att påverkas i störst utsträckning av denna klimatförändring. LÄS MER

 3. 3. En jämförelse mellan gröna-, metall- och gråa tak för ett oisolerat parkeringshus utifrån dess olika temperaturer och dagvattenhantering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik; Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Emelie Andersson; Shniar Aziz; [2019]
  Nyckelord :stormwater management; urban heat island; temperature; surface temperature; green roof; concrete roof; metal roof; Dagvattenhantering; urban heat island; lufttemperatur; yttemperatur; gröna tak; betongtak; metalltak;

  Sammanfattning : Since climate change increases and changes constantly, it contributes to higher average temperatures, ice melting and has a great impact on our ecosystem. This will then lead to a warmer climate, which means increased precipitation and milder winters. One of the reasons to climate change is urbanization, meaning people moving to the cities. LÄS MER

 4. 4. Ett bortglömt växtmaterial för morgondagens stadsståndort : en studie i förtätningens problematik samt förslag på växtmateriallösningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emma Petersson; [2019]
  Nyckelord :förtätning; urban heat island; solitärbuske; växtmaterial; betongbjälklag; gästträd;

  Sammanfattning : Det här arbetet belyser solitärbuskens användning i den förtätande staden. Det kan ses som ett bortglömt eller icke utforskat växtmaterial men har en stor potential för användning där konventionella trädtyper inte lämpar sig, när ytorna blir mindre och förutsättningarna blir tuffare i det urbana klimatet. LÄS MER

 5. 5. Analysis of spatial-temporal pattern of Land Surface Temperature (LST) due to NDVI and elevation in Ilorin, Nigeria

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Elijah A Njoku; [2019]
  Nyckelord :GIS; LST; Vegetation cover; Ilorin; Elevation; Urban Heat Island; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The rate of global urbanization in the 21st century has been unprecedented especially in the African and the Asian continents. Urbanization typically causes a removal of natural vegetation and replacement of same with impervious and non-evaporative urban materials with high heat capacity and low solar reflectivity. LÄS MER