Sökning: "urban life"

Visar resultat 1 - 5 av 1179 uppsatser innehållade orden urban life.

 1. 1. PÅ REKORDTID – FRÅN STATIONSSAMHÄLLE TILL CENTRALORT Fallstudie Kil, bebyggelseutveckling 1960 - 1975

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Daniel Hedin; [2022-01-19]
  Nyckelord :Urbanity; attractiveness; municipality; cultural-historical value;

  Sammanfattning : This essay applies three societal changes past World War II as a foundation of changes of the built environment. The societal changes applied are; the municipality reforms, the transport revolution including the use of a private car, and the consumption transformation from small specialized shops to large self-service units. LÄS MER

 2. 2. Exploring Naturmolnet’s qualities that promote well-being in the public place : pocket parks for a better urban life?

  Master-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Rebeca Paolini Madrid; [2022]
  Nyckelord :pocket parks; public place; well-being; restorative environments; perceived sensory dimensions; social connection; culture; community garden; urban green spaces;

  Sammanfattning : Green public places are in constant threat due to city development and densification. For the benefit of the urban dwellers and the environment, it is important to the development, accessibility, and quality design of public places. LÄS MER

 3. 3. Reducing the environmental impact of new neighbourhoods during early planning stages using life cycle analysis (LCA) : Towards effective decision support tools for settlements projects

  Master-uppsats, KTH/Byggvetenskap

  Författare :Pierrick Francois Gervasi; [2022]
  Nyckelord :district LCA; residential neighbourhood; EPD; Urban Print; urban; modelling; normalization; weighing; planet boundaries.;

  Sammanfattning : Since the first warnings on the limits of planet Earth, 50 years ago, policies havenot been sufficient and fast enough to create a more sustainable world, which is todayillustrated by climate change, an increase in resource scarcity, and tremendousbiodiversity loss. Cities have been playing an important role in those environmentalconsequences, today accounting for 60% of greenhouse gases. LÄS MER

 4. 4. Tätortsnära skog för människans hälsa : ett arbete om den tätortsnära skogens upplevelsevärden och dess betydelse för sinnesstämningen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Josefine Norgren; Johanna Pettersson; [2022]
  Nyckelord :Tätortsnära skog; Sinnesstämning; Upplevelsevärden; Hälsofrämjande; Mental återhämtning; Skog;

  Sammanfattning : Vi lever i en alltmer hektisk vardag där det är brist på tid för återhämtning, vilket har visat sig leda till ökad stress och mental utmattning. Forskningen har dock visat att naturmiljön kan bidra till mental återhämtning och att vissa karaktärer i naturen, så kallade upplevelsevärden, är viktiga för att främja återhämtningsprocessen. LÄS MER

 5. 5. Assessing the potential impacts of tall buildings on a predominantly low-rise built urban environment : A case study from Västerås, Sweden

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Vera Schwab; [2022]
  Nyckelord :Tall buildings; The City Image; 3D modelling; GIS; Shadow Analysis; Visibility Analysis; Västerås;

  Sammanfattning : Tall buildings have been constructed in many cities over the world to accommodate the demographic and economic growth in urban areas. These structures, however, have been widely discussed concerning their potential negative impacts on urban life. LÄS MER