Sökning: "urban narratives"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden urban narratives.

 1. 1. Taxing meat : an analysis of narratives from Swedish news articles

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Joseph Mosca; [2020]
  Nyckelord :meat tax; Sweden; online media; narrative analysis; small stories;

  Sammanfattning : A narrative analysis was performed using news articles from Sweden to explore the narratives around taxing meat in Sweden. Online articles published between 01/01/2017 – 31/12/2018 were found using a keyword search for meat tax (köttskatt). LÄS MER

 2. 2. ”För att utveckla samhället krävs driftiga människor som tar tag i saker” : en studie om att bo i Stockholms skärgård

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Fredrik Svanberg; [2020]
  Nyckelord :lokal utveckling; skärgård; relationer; socialt kapital; turism; platsidentitet; The tourist gaze;

  Sammanfattning : Öarna belägna i Stockholms skärgård har utvecklats från platsbundna egenskaper och förutsättningar vilket har skapat samhällen som är anpassade efter historia, geografi och klimat. Trots att det finns tydliga olikheter mellan öarna finns problem och utmaningar som återfinnes på flera öar. LÄS MER

 3. 3. Racism in environmental communication about plastic pollution

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Angelina Elander; [2020]
  Nyckelord :environmental racism; plastic pollution; socioecological relations; South Africa; narrative strategies;

  Sammanfattning : This thesis contributes to the knowledge formation of how environmental racism is covertly transformed in environmental communication about plastic pollution and how that affects socioecological relations in Kwazulu Natal, South Africa. Through analysis rhetorical and narrative strategies of the communication by the NGO Durbanites Against Plastic Pollution and by observing the Durbanites it has been revealed how aversive racism is transformed within the context of plastic pollution. LÄS MER

 4. 4. Exploring the mechanics of power in Swedish forest management : narratives by self-proclaimed critics’ and their understanding of the power dynamics transforming the Swedish forest landscape

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Max Whitman; [2020]
  Nyckelord :power; power relations; forest; forest industry; environmental goals; narratives; values;

  Sammanfattning : The Swedish forest landscape is being transformed as more natural forests are replaced by production ones, increasing the number of threatened species. As a result, Sweden will neither fulfil its national nor its international environmental goals connected to the forest. LÄS MER

 5. 5. Teacher’s narratives on the implementation of Education for Sustainable Development (ESD) : a comparative discourse analysis in Germany and Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Charlotte Ponzelar; [2020]
  Nyckelord :environmental education; education for sustainable development; discourse theory Laclau and Mouffe; power in education; comparative discourse analysis; role and identity of high school teachers; narratives;

  Sammanfattning : A manifold of research and literature on Environmental Education (EE) and Education for Sustainable Development (ESD) stretches from pluralistic interpretations of the concepts’ definition over political debates to the formulation of practical guidelines for educators’ and training programs. While being very open for interpretation, on the political agenda the concept of ESD is argued to be one of the fundamental solutions to tackle Climate Change. LÄS MER