Sökning: "urban snö"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden urban snö.

 1. 1. Hydronic Pavement Systems for Sustainable Winter Road Maintenance in Sweden : A Study of Hamnbacken in Visby

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Chirin Barikan; [2019]
  Nyckelord :Winter road maintenance; sustainable infrastructure; geoenergy; renewable energy; Nordic climate; BTES; surface water source heat; Halkbekämpning; hållbar infrastruktur; geoenergi; förnybar energi; nordiskt klimat; borrhål; sjövärme;

  Sammanfattning : In countries with harsh winter climates extensive winter road maintenance is necessary to achieve traffic accessibility and road safety. These measures have high economic and environmental costs as snow free roads and winter road maintenance in Sweden today is achieved by a combination of mechanical snow clearance and the spreading of salt to prevent ice formation. LÄS MER

 2. 2. Hitta mellan flora och fauna : en gestaltning av utemiljön mellan Zoologiska museet och Tropiska växthuset i Uppsala med fokus på orienterbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Helen Gunnarsson; Agnes Lindblom; [2019]
  Nyckelord :orienterbarhet; tillgänglighet; gestaltning av utemiljö; entréplats; museum; botanisk trädgård; campus;

  Sammanfattning : I detta examensarbete presenteras ett gestaltningsförslag för området mellan Zoologiska museet och Tropiska växthuset i västra Uppsala. Zoologiska museet ligger på campusområdet för Evolutionsbiologiskt centrum tillhörande Uppsala universitet och Tropiska växthuset ligger i Botaniska trädgården som också tillhör Uppsala universitet. LÄS MER

 3. 3. Mikroskräp i urban miljö : Analys av antropogena partiklar ackumulerade i snö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Lovisa Renberg; [2019]
  Nyckelord :Microplastics; Fibres; Atmospheric deposition; Urban impact; Mikroskräp; Fibrer; Atmosfärisk deposition; Urban påverkan;

  Sammanfattning : Mikroskräp, vilket är partiklar mindre än 5 mm, kan exempelvis bestå av textilfibrer, plast-, gummi-, väg- och förbränningspartiklar. Partiklarna sprids i miljön på grund av mänskliga aktiviteter och problemet är internationellt uppmärksammat, speciellt för mikroplaster där många vetenskapliga studier har gjorts. LÄS MER

 4. 4. ETT GESTALTNINGSFÖRSLAG FÖR NYA BOSTÄDER GENOM VERTIKAL FÖRTÄTNING : Utifrån lämplighetsanalys för vertikal förtätning, gestaltningspriciper samt plats- och mikroklimatsanalyser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Niklas Soldemyr; Andreas Dahlberg; [2017]
  Nyckelord :Urban microclimate; Vertical densification; Rooftop architecture; Apartments addition; Våningspåbyggnad; Urbant mikroklimat; Arkitektur; Bostäder;

  Sammanfattning : Den befolkningstillväxt som sker idag skapar utmaningar för det befintliga bostadsbeståndet och vår bostadsförsörjning. För att klara tillväxten bygger vi våra städer tätare och högre vilket skapar både möjligheter och utmaningar. LÄS MER

 5. 5. Miljöförutsättningar vid anläggande av snödeponi : Utvärdering av potentiella platser för ny snödeponi i Gävle

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Lisa Johansson; [2017]
  Nyckelord :snödeponi; snöhantering; snöupplag;

  Sammanfattning : In wintertime, a large amount of snow falls on roads, streets and parking lots in Gävle. Snow from urban areas may contain pollutants from sources such as atmospheric contamination, traffic emission and de-icing chemicals. These pollutants accumulate in the snow during the winter and are released when the snow melts in the spring and summer. LÄS MER