Sökning: "urbana parker"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden urbana parker.

 1. 1. Ny grönska på väg : hur en gata kan omvandlas till ett spännande parkstråk

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Signe Winkler; [2020]
  Nyckelord :parkstråk; förtätning; urbana parker; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Som Sveriges snabbast växande storstad är Malmö en stad i förändring. På Malmö stads hemsida beskrivs ambitioner som att “Malmö ska vara en nära, tät, grön och funktionsblandad stad” och att “staden i huvudsak ska växa inåt, för god resurshushållning” (Malmö stadsbyggnadskontor, 2017). LÄS MER

 2. 2. Ekosystemtjänster och naturbaserade lösningar i den kommunala fysiska planeringen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Maria Schönning; [2020]
  Nyckelord :ecosystem services; nature-based solutions; Swedish municipalities; urban planning; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Modern society is characterized by rapid population growth and urbanization. The urban population is exposed to many risks connected to the urban way of living such as the effects of climate change, loss of biodiversity and health risks. LÄS MER

 3. 3. Kan våra jordar rädda klimatet?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :My Knutsson; [2020]
  Nyckelord :Soil organic carbon; carbon sequestration; carbon storage; temperate; land use; agricultural land; pasture land; forest; urban park and Lund; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Reducing greenhouse gas emissions from land use, and increasing carbon storage in soils, is an important climate mitigation strategy. I conducted a literature study based on 174 articles to investigate the potential of temperate forest-, agricultural- and pasture land and urban parks to store carbon in soils; identified measures that could increase their storage potential by increasing the rate of sequestration of atmospheric carbon or slow the rate of carbon loss from soils and vegetation; and used these results to estimate potential carbon uptake by the Municipality of Lund, Sweden to 2030. LÄS MER

 4. 4. Participation and inclusiveness in process and design : a case study of the urban upgrading of two parks in Jaffna, Sri Lanka

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Emma Johannesson; Maria Östlund; [2020]
  Nyckelord :public space; public participation; inclusive; Sri Lanka; urban upgrading;

  Sammanfattning : Who is included and has the right to shape public spaces is constantly contested through power struggles and expressions of politics and culture, where conflicting interests shape urban development. The public’s right to engage in the decision-making that affects different aspects of their lives has led to that public participation is now often seen as an important part of a democratic society. LÄS MER

 5. 5. Rofylldhet i urban miljö : ett gestaltningsprogram för Batteriparken i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Astrid Berglund; [2020]
  Nyckelord :ljudlandskap; landskapsarkitektur; rofyllda miljöer; akustisk design;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka gestaltningsprinciper som kan användas vid utformning av ett rofyllt ljudlandskap. Principerna har testats genom att ta fram ett gestaltningsprogram för Batteriparken i Uppsala. LÄS MER