Sökning: "urbanization"

Visar resultat 1 - 5 av 570 uppsatser innehållade ordet urbanization.

 1. 1. Shaping the Future of Mobility in Gothenburg: The Implementation of a Cycle Taxi Service A case study in collaboration with Addvelo and The Space – First to Know

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jonathan Ahlqvist; Mariëlle Westland; [2018-07-02]
  Nyckelord :Urban Transportation; Sustainability; Travel Patterns; Cycle Infrastructure; Product Implementation;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 2. 2. Renewable electricity for transition towards emission-free Gothenburg by 2030

  Master-uppsats, KTH/Energi och klimatstudier, ECS

  Författare :Frida Nilsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Electric vehicles are on the march and are estimated to transform the current transport sector in the upcoming years. Sweden has set up a national objective of becoming independent from fossil fuels in the transport sector by 2030. LÄS MER

 3. 3. Framtagning av en ljudanalysmetod för bedömning av ljudkvalitet i urbana utomhusmiljöer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Simon Heitmann; [2018]
  Nyckelord :sound; acoustics; noise; acoustic quality; acoustic design; urban planning; environmental impact assessment; ljud; akustik; buller; ljudkvalitet; akustisk design; stadsplanering; miljökonsekvensbeskrivning;

  Sammanfattning : Buller är en av de miljöföroreningar som har störst negativ påverkan på männi-skors hälsa. Några av dessa effekter är sömnstörningar, stress och i vissa fall kan detleda till hjärt- och kärlsjukdomar. Problematiken kring detta växer med en ökandebefolkningsmängd och urbanisering runt om i världen. LÄS MER

 4. 4. Besökares motiv för rekreation i grönområden : en studie av Stadsträdgården och Stadsskogen i Uppsala

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Henry Larsson; [2018]
  Nyckelord :grönområde; motiv; preferens; rekreation; uppfattning;

  Sammanfattning : Urbanisering och förtätning av städer ökar behovet av grönområden för rekreativa möjligheter. För landskapsarkitekter och planerare är det viktigt att förstå vilka motiv och preferenser besökare har för att uppfylla detta behov och bidra med rekreativa möjligheter för alla. LÄS MER

 5. 5. En skitig historia : - En studie kring varför samhällen slutar använda mänsklig avföring som gödsel vid matodling.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Tove Thimrén; [2018]
  Nyckelord :phosphorus cycle; human excrement; disgust; purity; urbanization; modernization.; fosforns kretslopp; mänsklig avföring; äckel; renhet; urbanisering; modernisering.;

  Sammanfattning : Fosfor är ett nödvändigt näringsämne inom jordbruket, trots detta är vi på väg att använda upp den fosfor vi har tillgång till i marken. Denna studie har därför valt att fokusera på en stor källa till fosfor som inte tas till vara på i många av dagens samhällen: mänsklig avföring. LÄS MER