Sökning: "urbanmorfologi"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet urbanmorfologi.

 1. 1. Är planering marknadsföring? : En studie om marknadsföring och stadsbyggnadsideal i Malmö

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Ottilia Ljung; Sonia Tibblin; [2022]
  Nyckelord :Fysisk planering; Marknadsföring; Malmö; Planering; Platsmarknadsföring; Stadsbyggnadsideal; Urbanmorfologi.;

  Sammanfattning : Platsmarknadsföring är en strategi som fått allt större plats i kommuners arbete. Uppsatsen syftar till att undersöka platsmarknadsföring som planeringsstrategi och förstå vad platsmarknadsföring bidrar till. LÄS MER

 2. 2. Uppsala stadsomvandling : Omvandlingsprojekts effekt på stadsmiljön ur ett urbanmorfologiskt perspektiv

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Linn Frisell Cramfelt; [2021]
  Nyckelord :urban morphology; urban transformation; transformation projects; Uppsala; urbanmorfologi; stadsomvandling; omvandlingsprojekt; Uppsala;

  Sammanfattning : Examensarbetets huvudsakliga syfte har varit att undersöka hur stora omvandlingsprojekt påverkar en stadsmiljös karaktär. Detta har utförts genom en fallstudie av Uppsala, en stad i en av den mest expansiva tillväxtområdena i Europa. Det tillhör ett av regeringens prioriterade områden i satsningen på hållbara stadsdelar och städer. LÄS MER

 3. 3. Form-based codes och design codes i en svensk planeringskontext : En komparativ studie mellan länder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Mårtensson Johanna; [2021]
  Nyckelord :Development control; Detailed plan; Quality program; Architecture policy; New Urbanism; Transect; Sweden; USA; England; Urban planning; Bebyggelsereglering; Detaljplan; Kvalitetsprogram; Arkitekturpolicy; Nyurbanism; Transekt; Sverige; USA; England; Stadsplanering;

  Sammanfattning : System för planering och bebyggelsekontroll måste hantera många utmaningar. Svårigheterna och den påverkan dessa system har på den fysiska miljön gör ämnet ständigt aktuellt att undersöka och försöka utveckla. Examensarbetet gör detta genom att jämföra systemet i Sverige med det i andra länder. LÄS MER

 4. 4. Space syntax : En studie om tillämpning och dess koppling till teorin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Torun Hultén; [2021]
  Nyckelord :Space syntax; urbanmorfologi; stadens form;

  Sammanfattning : Intresset för att kvantitativt kunna mäta städer har blivit allt större. I takt med urbaniseringen och strävan efter mer kunskap inom stadsplanering har bland annat verktyg såsom space syntax blivit allt mer vedertagna. LÄS MER

 5. 5. E-handel vs. Externhandel : Den kommunala planeringens hantering av e-handelns påverkan på externa handelsområden

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Hjalmar Oskarsson; Axel Lillieborg; [2020]
  Nyckelord :Handel; e-handel; externhandel; logistik; kreativ förstörelse; konsumtion; paradigm; urbanmorfologi; fysisk planering; stadsplanering; översiktsplanering; Linköping; Norrköping; Örebro; Västerås; corona;

  Sammanfattning : Sveriges externa och halvexterna handelsområden utgör tillsammans en uthyrningsbar yta på nästan 7 kvadratkilometer, vilket motsvarar cirka 1000 fotbollsplaner. Parkeringsytor och annan infrastruktur är inte inräknad i denna siffra. Dessa handelsområden är av vikt för kommuner genom de arbetstillfällen och skatteintäkter som genereras. LÄS MER