Sökning: "urbilder"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet urbilder.

 1. 1. Dr. Eleine Mad

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Madeleine Jacobsson; [2021]
  Nyckelord :mjjgkjacb; longing; desire; pang; aj; worlds; shark; genital symbol; female sexuality; worlds content; the tale of M; Doctor M; mad; life; artifact; animals; figures; emotional states; red; existentialism; epicenter; dog; mythology; folk beer; whistle; closeness; aversions; seeker; collector; myntare; stagnation; hibernation; intuition; sausage soup; majdalakdemlsmikopa; Delop; Cow; Lice; snake; hare; sheep; ödel oktor; threat; antipathy; empathy; fear; performance; function; allow; belief; clitoral; heroes; monsters; pink; components; situation; dual nature; euphoria; bic-pens; reality; violence; desert; sea; AQB; brain; holistics; social codes; self; fairy tale space; blue; horse; hell; gotland; dizzying; flourish; anthropomorphic; jewels; death; plaster spiders; commit; survive; frog; whale; bear; purpose; communication; wild; fascination; animal; incomparable; monster; ugly; disturbed; perspective; marauder; green; symbolism; who; suffer; anger; reverence; gods; recast; transformation; yellow; pry; entrance; interest; alternative; insignificant; rigid; position of power; as; disease; real; added; disgusting; wake up; doubt; mourn; pray; images; horror; plants; rock; stop; mjjgkjacb; längtan; åtrå; pang; aj; världar; haj; världsallt; könssymbol; kvinnlig sexualitet; världarnas innehåll; sagan om M; Doktor M; mad; livet; artefakt; djur; figurer; känslomässiga tillstånd; röd; existentialism; epicentrum; hund; mytologi; folköl; vissla; närhet; aversioner; sökare; samlare; myntare; stagnation; dvala; intuition; korvsoppa; majdalakdemlsmikopa; Delop; Ko; Löss; orm; hare; får; Ödel Oktor; hot; antipati; empati; rädsla; föreställning; funktion; tillåta; tro; klitorala; hjältar; monster; rosa; världar; komponenter; situation; dubbla natur; eufori; bic-pennor; verkligheten; våld; öken; hav; A.Q.B; hjärna; holistisk; sociala koder; självet; sagorymd; blå; häst; helvete; Gotland; vimmelkantig; florera; antropomorf; juveler; döden; plåsterspindlar; vägvisare; begå; överleva; groda; val; björn; syfte; kommunicering; vild; fascination; djurisk; makalös; vidunder; ful; störd; perspektiv; marodör; grön; symbolism; vem; genomlida; ilska; vördnad; gudar; omstöpt; sammandrabbningar; transformation; gul; bända; ingång; intresserar; alternativ; oväsentlig; stel; maktposition; som; sjukdom; verkligt; tillsatt; äcklig; vakna; tvivla; sörja; be; urbilder; skräck; växter; rock; stopp;

  Sammanfattning : Dr. Eleine Mad är Madeleine Jacobsssons talesperson för dom vetenskapliga och paranormala upptäckter som uppstår i hennes världar. Hon beskriver innehåll, teknik och estetik utifrån ett kategoriseringssytem där konsten delas upp som olika typer av komponenter och därefter avkodas dessa allteftersom. LÄS MER

 2. 2. I frestarens grepp : En arketypanalytisk undersökning av temat manipulation med utgångspunkt i Karin Boyes Kallocain

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Jessica Arvidsson; [2013]
  Nyckelord :Karin Boye; Kallocain; Brave new world; Othello; Arketypanalys;

  Sammanfattning : I den här uppstatsen undersöker jag temat manipulation. Jag tittar på vad det har för inverkan på berättelsers utformning samt om det finns andra teman som ofta kombineras med manipulationstemat. LÄS MER

 3. 3. Naturligt farligt : Hur visualiseringar av klimatförändringar är laddade med tecken och känslor

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

  Författare :Mattias Jägerskog; [2010]
  Nyckelord :climate change; nature; environment; climate; internet; media; Expressen; Gary; Braasch; visualization; images; photographs; emotions; feelings; fear; hope; guilt; compassion; nostalgia; truth; myth; semiotics; archetypes; icons; index; symbol; Höijer; iconographic; sign; interpretant; object; decoding; generic; anchoring; objectification; ecophobia; context; klimatförändringar; natur; miljö; klimat; internet; media; Expressen; Gary; Braasch; visualisering; bilder; foton; känslor; rädsla; hopp; skuld; medlidande; nostalgi; sanning; myt; bildsemiotik; semiotik; urbilder; ikon; index; symbol; Höijer; ikonologisk; ikonografisk; preikonografisk; tecken; interpretant; objekt; avkodning; generiska; förankring; objektifiering; ekofobi; kontext;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to examine the relationship between feelings and visualizations of climate change. A case study was done on visualizations of climate change from a web page concerning climate change published by the Swedish newspaper Expressen and from the American photographer Gary Braasch’s web page “World view of global warming”. LÄS MER

 4. 4. Att tala i urbilder : En studie av Kerstin Ekmans triologi Vargskinnet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Litteraturvetenskap

  Författare :Maria Sanders King; [2009]
  Nyckelord :Vargskinnet; Guds barmhärtighet; Sista rompan; Skraplotter; arketypiska mönster; Carl Gustav Jung; Annis Pratt; individuationsprocess; mandala;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka intertextualitet och arketypiska mönster i Kerstin Ekmans Vargskinnet. En romantrilogi bestående av Guds barmhärtighet, Sista rompan och Skraplotter. För att uppnå studiens syfte utreds hur intertexter förekommer och inverkar på trilogin. LÄS MER