Sökning: "urim azemi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden urim azemi.

  1. 1. Direkt och indirekt umgänge - en komparation med engelsk rätt

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Urim Azemi; [2007]
    Nyckelord :Familjerätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Ett barn har rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med. Umgänget skall vara till för barnet och det är deras intresse som ska tillvaratas. LÄS MER