Sökning: "urininkontinens"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade ordet urininkontinens.

 1. 1. Urininkontinens hos män : En kvalitativ litteraturstudie om mäns upplevelse av att leva med urininkontinens

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Magdalena Bogren; Fanny Sporre; [2020]
  Nyckelord :Egenvård; Livskvalitet; Man och Urininkontinens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Urininkontinens innebär att det är svårt att kontrollera urinblåsan och är vanligt förekommande hos män. Den mest förekommande orsaken till urininkontinens är att urinblåsans elasticitet minskar samtidigt som prostatan förstoras. LÄS MER

 2. 2. Att leva med långvariga förlossningsskador : en litteraturöversikt om ett aktuellt kvinnligt hälsoproblem

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Line Göransson; Mimmi Olin; [2020]
  Nyckelord :Dyspareunia; Emotions; Health; Incontinence; Pelvic organ prolapse; Pelvic pain; Postpartum period; Quality of life; Bäckensmärta; Dyspareuni; Hälsa; Inkontinens; Känslor; Livskvalitet; Postpartumperiod; Urogenital prolaps;

  Sammanfattning : Bakgrund  Majoriteten av alla förlossningar är så kallade vaginala förlossningar. Vården efter en förlossning innebär ofta en kort kontakt vilken avslutas runt tre månader postpartum. Under vaginal förlossning ådrar sig vissa kvinnor skador vilka kvarstår i över sex månader och upp till flera år postpartum. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av urininkontinens : - En litteraturöversikt med syfte att belysa bäckenbottenträning som egenvårdsbehandling.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Jane Josefsson; Fredrik Wiklund; [2019]
  Nyckelord :Egenvård; bäckenbottenträning; sjuksköterskans roll; upplevelser; urininkontinens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Urininkontinens påverkar individens hälsa och välmående. Sjuksköterskansbetydelse för att identifiera patienter med urininkontinens, och påbörja rättutredning/behandling, är avgörande. Dorothea Orems egenvårdsteori ger en grund tillförståelsen av egenvårdsbehov, för att uppnå hälsa. LÄS MER

 4. 4. Livskvalitet hos kvinnor med urininkontinens – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Maliwan Lawsen; Jenny Persson; [2019]
  Nyckelord :literature review; quality of life; urinary incontinence; women.; kvinnor; litteraturöversikt; livskvalitet; urininkontinens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Urininkontinens är ett globalt folkhälsoproblem och mest förekommande hos kvinnor. Ur ett samhällsperspektiv ses urininkontinens som ett dolt problem då många kvinnor avstår från att söka vård, vilket kan orsaka ett lidande som i sin tur kan påverka livskvaliteten. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelser av att leva med urininkontinens : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Diana Abdi; [2019]
  Nyckelord :Acceptans; Begränsning; Litteraturstudie; Maktlöshet; Rädsla; Tabubelagt.;

  Sammanfattning : Background: Urinary incontinence can affect all people and is described as a difficulty in controlling the urine, which in turn can lead to involuntary urinary leakage. There are several reasons behind urinary incontinence, for instance due to weakness in the connective tissue and muscles of the pelvic floor. LÄS MER