Sökning: "urininkontinens"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade ordet urininkontinens.

 1. 1. Kniper du rätt så håller du tätt - En enkätstudie om hur välinformerade gravida kvinnor är om förebyggande av urininkontinens samt träningsvanor av bäckenbotten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Madeleine Pripp; Linda Jönsson; [2021-11-18]
  Nyckelord :Fysioterapi; urininkontinens; urinläckage; bäckenbottenträning; graviditet;

  Sammanfattning : För flertalet gravida kvinnor är urininkontinens/urinläckage ett problem som kan ha storinverkan på det vardagliga livet. Tidigare studier visar att genom träning av bäckenbottenmuskulaturen är det möjligt att förebygga och minska risken för urininkontinens... LÄS MER

 2. 2. Hur upplever patienter informationen vid radikal prostatektomi? - En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Tobias Svensson; Tamama Resaldar; [2021]
  Nyckelord :information; kommunikation; patient; radikal prostatektomi; sjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prostatan hos en människa är en valnötsstor körtel som sitter på undersidan av urinblåsan. Radikal prostatektomi är en vanlig behandling för prostatacancer där prostatan, omgivande vävnader, bit av urinröret och sädesblåsor tas bort samt nervtrådar kan skadas eller tas bort under operationen. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors erfarenheter av att leva med urininkontinens

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Linda Skogsberg; Lisa Thorin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenhet av att arbeta med inkontinensvård inom hemsjukvård och särskilt boende :en scoping review

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Micaela Forsbäck; [2021]
  Nyckelord :blåsdysfunktion; sjuksköterskors erfarenhet; urininkontinens; äldre;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Blåsdysfunktion orsakar lidande hos personen och är inte en del av ett naturligt åldrande. I åldersgruppen över 65 år beräknas 30–40 % av befolkningen i Sverige vara drabbade och många av dem får vård och behandling i hemsjukvård eller i särskilda boendeformer. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av radikal prostatektomi : Sexuell hälsa och urininkontinens

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sandra Andersson; Rebecca Hagstedt; [2021]
  Nyckelord :Complications; prostate cancer; radical prostatectomy; sexual health; urinary incontinence; Komplikationer; prostatacancer; radikal prostatektomi; sexuell hälsa; urininkontinens;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas cirka 10 000 män per år av prostatacancer och av dessa är det cirka 3000 som genomgår en radikal prostatektomi. Vanliga komplikationer som uppstår efter operationen är erektil dysfunktion och urininkontinens. Detta kan medföra att livskvalitet påverkas och ett lidande kan uppstå. LÄS MER