Sökning: "urininkontinens"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade ordet urininkontinens.

 1. 1. Distriktssköterskans erfarenheter av att arbeta med urininkontinens hos äldre personer : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Therese Wiik; Susanne Nordlund; [2024]
  Nyckelord :incontinence; district nurse; experience; elderly; home care; urininkontinens; distriktssköterska; erfarenhet; äldre; hemsjukvård.;

  Sammanfattning : Background: Urinary incontinence occurs in 30-40% of the Swedish population over 65 years. Urinary incontinence has a major impact on people's quality of life and many older people find it difficult to talk about it. LÄS MER

 2. 2. Fysioterapeutiska interventioner vid urininkontinens postpartum : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Camilla Friberg; [2024]
  Nyckelord :Bäckenbotten; bäckenbottenträning; fysioterapi; mödravård; rehabilitering;

  Sammanfattning : Introduktion: Bäckenbotten består av en grupp muskler som har stor betydelse för att hålla tätt kring urinrör och ändtarm. De agerar som ett mothåll när trycket i bukhålan ökar, som när vi hostar eller nyser. Vid graviditet och i synnerhet vid förlossning utsätts dessa muskler för stor stress. LÄS MER

 3. 3. Första tiden hemma En litteraturstudie över mäns upplevelser av första tiden efter radikal prostatektomi.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Modéer Jenny; Karolina Pontén; [2023-06-28]
  Nyckelord :needs; patient perspective; postoperative period; prostate cancer; radical prostatektomi; self care; ;

  Sammanfattning : Bakgrund. Prostatacancer är den vanligaste formen av cancer i Sverige. Det finns två botande behandlingar; strålning och operation då hela prostatan avlägsnas, radikal prostatektomi. Den vanligaste operationsmetoden är en robotassisterad titthålsteknik, så kallad robotassisterad laporoskopisk radikal prostatektomi (RALP). LÄS MER

 4. 4. Distriktssköterskans upplevelser av mötet med äldre kvinnor med urininkontinens inom primärvården : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Malin Karlberg; Stina Johansson; [2023]
  Nyckelord :District nurse; encounter; experiences; older women and primary health care and urinary incontinence.; Distriktssköterska; möte; primärvården; upplevelser; urininkontinens och äldre kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Urininkontinens är ett vanligt förekommande besvär hos kvinnor i världen. Äldre kvinnor är den grupp som främst drabbas och orsakerna till detta kan variera. Tidigare forskning visar att leva med urininkontinens påverkar livskvalitén negativt och är förknippat med en känsla av skam. LÄS MER

 5. 5. Äldre kvinnors erfarenheter av att leva med urininkontinens : En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Kelly Trugong; Maja Nehvonen; [2023]
  Nyckelord :Urinary incontinence; older women; lifeword; caring communication; experiences; district nurse; Urininkontinens; äldre kvinnor; livsvärld; vårdande samtal; erfarenheter; distriktssköterska;

  Sammanfattning : Urininkontinens är ett folkhälsoproblem och förekomsten ökar med stigande ålder. Tidigare forskning visar att äldre kvinnor upplever urininkontinens som skamligt samt ser tillståndet som en oundviklig del av naturligt åldrande. Urininkontinens upplevs besvärande att prata om vilket medför att få äldre kvinnor söker vård. LÄS MER