Sökning: "urininkontinens"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade ordet urininkontinens.

 1. 1. Upplevelser av urininkontinens : - En litteraturöversikt med syfte att belysa bäckenbottenträning som egenvårdsbehandling.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Jane Josefsson; Fredrik Wiklund; [2019]
  Nyckelord :Egenvård; bäckenbottenträning; sjuksköterskans roll; upplevelser; urininkontinens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Urininkontinens påverkar individens hälsa och välmående. Sjuksköterskansbetydelse för att identifiera patienter med urininkontinens, och påbörja rättutredning/behandling, är avgörande. Dorothea Orems egenvårdsteori ger en grund tillförståelsen av egenvårdsbehov, för att uppnå hälsa. LÄS MER

 2. 2. Livskvalitet hos kvinnor med urininkontinens – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Maliwan Lawsen; Jenny Persson; [2019]
  Nyckelord :literature review; quality of life; urinary incontinence; women.; kvinnor; litteraturöversikt; livskvalitet; urininkontinens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Urininkontinens är ett globalt folkhälsoproblem och mest förekommande hos kvinnor. Ur ett samhällsperspektiv ses urininkontinens som ett dolt problem då många kvinnor avstår från att söka vård, vilket kan orsaka ett lidande som i sin tur kan påverka livskvaliteten. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av att leva med urininkontinens : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Diana Abdi; [2019]
  Nyckelord :Acceptans; Begränsning; Litteraturstudie; Maktlöshet; Rädsla; Tabubelagt.;

  Sammanfattning : Background: Urinary incontinence can affect all people and is described as a difficulty in controlling the urine, which in turn can lead to involuntary urinary leakage. There are several reasons behind urinary incontinence, for instance due to weakness in the connective tissue and muscles of the pelvic floor. LÄS MER

 4. 4. Bäckenbottenträning hos kvinnor med urininkontinens : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sandra Nyström; Paulina Abrahamsson; [2019]
  Nyckelord :Urinary incontinence; Pelvic floor muscle training; Women; Urininkontinens; Bäckenbottenträning; Kvinnor;

  Sammanfattning : Background: Urinary incontinence (UI) is a public health issue from which many women suffer. There are different forms of UI and various causes of why the problem occurs, but the common factor is that UI contributes to shame and has a negative impact on women's quality of life (QoL). LÄS MER

 5. 5. Mäns upplevelser av behandling mot prostatacancer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Maria Olsson; Elin Säther; [2019]
  Nyckelord :Prostatacancer; mäns upplevelser; behandling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform och drabbar 10 000 män årligen.  För de drabbade männen finns det risk att det dagliga livet förändras, både av cancerdiagnosen samt de potentiella biverkningar som uppkommer till följd av behandlingen. Biverkningarna riskerar förändra mannens identitet. LÄS MER