Sökning: "urinläckage"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet urinläckage.

 1. 1. Kniper du rätt så håller du tätt - En enkätstudie om hur välinformerade gravida kvinnor är om förebyggande av urininkontinens samt träningsvanor av bäckenbotten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Madeleine Pripp; Linda Jönsson; [2021-11-18]
  Nyckelord :Fysioterapi; urininkontinens; urinläckage; bäckenbottenträning; graviditet;

  Sammanfattning : För flertalet gravida kvinnor är urininkontinens/urinläckage ett problem som kan ha storinverkan på det vardagliga livet. Tidigare studier visar att genom träning av bäckenbottenmuskulaturen är det möjligt att förebygga och minska risken för urininkontinens... LÄS MER

 2. 2. Botulinumtoxin: För- och emot dess användning i skönhetsbranschen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

  Författare :Mona Al Asadi; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Botulinumtoxin: För och emot dess användning i skönhetsbranschen Bakgrund: Botulinumtoxin (BTX) är ett kraftfullt neurotoxin som produceras av den grampositiva och anaeroba bakterien Clostridium botulinum. BTX används i medicinskt syfte vid behandling av till exempel kronisk migrän, spasticitet efter stroke, och urinläckage vid nervskada. LÄS MER

 3. 3. Bäckenbottenträning postpartum : Kvinnors upplevelser och erfarenheter

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Karin Bergman; Elina Hjort Larsen; [2020]
  Nyckelord :bäckenbottenträning; upplevelse; postpartum; bristning; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Vården för kvinnor efter en förlossning är ett aktuellt ämne. Problem som kan uppstå för en kvinna efter en förlossning är bland annat urinläckage, smärtor i underlivet och svårigheter med samlivet vilket i sin tur kan leda till en sänkt livskvalitet. LÄS MER

 4. 4. Fysioterapeutens roll vid obstetrisk analsfinkterruptur : En enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Alexandra Blomquist; Sofia Torstensson; [2020]
  Nyckelord :Anal palpation; fysioterapi; förlossningsskador; förlossningsvård; obstetrisk analsfinkterruptur;

  Sammanfattning : Introduktion: Att kvinnor drabbas av en bristning efter en vaginal förlossning är vanligt förekommande och drabbar cirka 80% av alla förstföderskor. Bristningarna innebär i vissa fall direkta skador på muskler, nerver och stödfunktioner vilket kan leda till urinläckage, avföringsläckage, tarmtömningssvårigheter, framfall av vaginal-väggarna och sexuell dysfunktion. LÄS MER

 5. 5. Den fertila kvinnans upplevelse av att leva med urininkontinens

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Aida Fejzovic; Tove Hagman Clase; [2020]
  Nyckelord :acceptans; erfarenhet; livskvalitet; skam; tabu; urininkontinens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Urininkontinens (UI) är ett ofrivilligt urinläckage som var fjärde kvinna drabbas av under sin livstid. Många lider av UI i tysthet då tillståndet anses privat och tabubelagt. LÄS MER