Sökning: "urinmängd"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet urinmängd.

 1. 1. Faktorer som påverkar följsamhet till livsstilsråd hos personer med diabetes mellitus typ 2

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Joanna Eriksson; Frida Glavmo; [2017]
  Nyckelord :Adherence; compliance; diabetes mellitus type 2; lifestyles changes; self-car; Adherence; compliance; diabetes mellitus typ 2; livsstilsförändringar; egenvård;

  Sammanfattning : Introduktion: Diabetes är en sjukdom som drabbar fyra till sex procent av Sveriges befolkning, 80 procent av dem har diabetes mellitus typ 2. Symtom för diabetes är ökad törst, ökad urinmängd samt trötthet. Diabetes behandlas med livsstilsförändringar samt medicinering. LÄS MER

 2. 2. Övertänjd urinblåsa- redan före operation? En observationsstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Lisa Kantola; Amina Larsson; [2014-08-05]
  Nyckelord :Preoperative care; bladder distension; postoperative; urinary retention;

  Sammanfattning : Introduction: Urinary retention is a common postoperative complication associated with bladder distension. Permanent damage to the bladder affects the patient’s quality of life and may lead to a lifelong inability to empty the bladder and needs of self-catheterization with the risk of urinary tract infection. LÄS MER

 3. 3. Koncentrationer av mjölkurea, våmammoniak och urinurea vid olika halter av kalium i foderstaten till mjölkkor

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Sara Johansson; [2014]
  Nyckelord :mjölkkor; mjölkurea; kalium; urinmängd; dricksvattenintag;

  Sammanfattning : Analys av mjölkurea används idag som ett hjälpmedel i utfodringen till mjölkkor och kan användas för att övervaka kväveutsöndringen då det finns samband mellan kväveinnehållet i mjölk och urin. Sambandet mellan mjölkurea och urinurea kan påverkas av foderstatens sammansättning och egenskaper hos olika fodermedel. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning av Modified Early Warning Score (MEWS) hos patienter med kirurgiska åkommor.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Viktoria Gozzi Svensson; Sofia Sundbom; [2013]
  Nyckelord :MEWS; patient care; patient safety; vital signs; MEWS; patientomhändertagande; patientsäkerhet; vitala tecken;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Bakgrund: Patienter på kirurgavdelningar är komplexa såtillvida att de förutom den kirurgiska åkomman kan ha olika medicinska diagnoser vilket ofta komplicerar både vården, behandlingen samt medför svårigheter i att upptäcka ett försämrat tillstånd. För att kunna bedöma patientens tillstånd och få en uppfattning om hur denne mår måste objektiva och lätt mätbara parametrar användas. LÄS MER

 5. 5. The pig as an animal model for type 1 Diabetes Mellitus – with focus on carbohydrate and fat metabolism

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elin Manell; [2013]
  Nyckelord :Porcine animal model; hyperglycemia; insulin; treatment; C-peptide; glucose; NEFA; triglyceride; diabetic ketoacidosis;

  Sammanfattning : Diabetes mellitus is an endocrine disorder affecting a range of different mammals, including dogs, cats, horses and humans. Worldwide, 347 million people have diabetes, and the disease is an increasing burden on the world’s poorest countries. LÄS MER