Sökning: "urinmarkör"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet urinmarkör.

 1. 1. Cystatin C i urin som markör för akut njurskada hos hundar

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sanna Isaksson; [2023]
  Nyckelord :cystatin C; AKI; hund; tubuliskada; urinmarkör;

  Sammanfattning : Cystatin C är ett protein och en proteinasinhibitor med låg molekylärvikt (13kDa) som är involverat i intracellulär proteinkatabolism och produceras med konstant hastighet. Urin-cystatin C (uCysC) hos en frisk hund resorberas fullständigt i proximala tubuli och finns normalt i mycket små, ej mätbara mängder i urinen. LÄS MER

 2. 2. Cystatin C och cylindrar i urin från hundar på intensivvårdsavdelning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Matilda Axelsson; [2021]
  Nyckelord :Cystatin C; cylindrar; AKI; hund; IVA; tubuliskada; urinmarkör;

  Sammanfattning : Akuta njurskador (AKI) är ett samlingsbegrepp för olika tillstånd som innebär skada på njurarna med akut uppkomst. Många olika etiologier kan ligga bakom AKI hos hund, exempelvis förgiftning, infektion, blödning och sepsis. Njurarnas anatomiska strukturer påverkas olika beroende på vilken eller vilka etiologier som är inblandade. LÄS MER