Sökning: "urinsten"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet urinsten.

 1. 1. Bildandet av kalciumoxalatstenar i hundens urinvägar : en genomgång av potentiella predisponerande faktorer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Elina Thern; [2015]
  Nyckelord :urinsten; urolithiasis; kalciumoxalat; hund; ”urinary stones”; urolithiasis; ”calcium oxalate”; dog; canine;

  Sammanfattning : Urinsten, urolithiasis, är en relativt vanlig åkomma i hundens urinvägar. Stenarna är uppbyggda av olika mineraler och salter av vilka kalciumoxalat och struvit (magnesiumammoniumfosfat) är de vanligaste, ensamma eller i kombination med andra ämnen. LÄS MER

 2. 2. Urinsten hos marsvin

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Maria Törner; [2013]
  Nyckelord :urolithiasis; marsvin; predisponerande faktorer; kemisk sammansättning; recidiv;

  Sammanfattning : Urolithiasis hos marsvin är relativt vanligt förekommande (Hawkins et al., 2009; Hoefer, 2004; Gaschen et al., 1998; Riggs, 2008; O´Rourke, 2004; Jola´nkai et al., 2006). LÄS MER

 3. 3. Jämförelse av dietfoder till hund och katt

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Johanna Eliasson; [2007]
  Nyckelord :hund; katt; foder; dietmat; näring; råvaror;

  Sammanfattning : På den svenska marknaden saluför idag (år 2006-2007) fyra företag ett antal dietfoder till katt och hund. För de indikationer som ingår i denna studie finns det sammantaget 80 foder för hund och 69 för katt; från Specific (n = 12 katt, n= 13 hund), Royal Canin/Waltham (n=18 katt, n=24 hund), Eukanuba (n=11 katt, 12= hund) och Hills (n=27 katt, n=30 hund). LÄS MER

 4. 4. En guide i näringslära och utfodring vid några vanliga sjukdomstillstånd hos hund och katt

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Malin Erkas; Sofia Eliasson; [2007]
  Nyckelord :näring; hund; katt; FLUTD;

  Sammanfattning : This report describes the nutritional requirements of the dog and cat. You are also able to learn about the most common diseases in the dog and cat where food has an important role in both prevention and recovery of these diseases. We describe FLUTD, canine urolithiasis, heart- and kidney disease, gastrointestinal diseases and obesity. LÄS MER