Sökning: "urinuppsamlingspåse"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet urinuppsamlingspåse.

  1. 1. "Jag har en påse på benet" : En kvalitativ litteraturöversikt om upplevelsen av att leva med en urinkateter

    Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

    Författare :Olivia Didrik; Malin Jansson; [2022]
    Nyckelord :indwelling catheter; urine-collection bag; micturate; patient; daily life; kvarliggande kateter; urinuppsamlingspåse; miktion; patient; vardagsliv;

    Sammanfattning : Bakgrund: Det förekommer att personer är beroende av en kvarliggande urinkateter för att kunna miktera. Den urinuppsamlingspåsen som kopplas till urinkatetern kan se olika ut. En vanlig komplikation är kateterassocierad urinvägsinfektion vilket kan leda till döden. LÄS MER