Sökning: "urinvägsinfektion omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden urinvägsinfektion omvårdnad.

 1. 1. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att minska vårdrelaterade urinvägsinfektioner till följd av kvarliggande urinkateter

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Liudmyla Hryha; Edith Langert; [2020-06-26]
  Nyckelord :Vårdrelaterade urinvägsinfektioner; omvårdnad; prevention; patientsäker vård; lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdrelaterad urinvägsinfektion är ett stort problem på svenska sjukhus. Upp till90 % av urinvägsinfektioner är till följd av kvarliggande urinkateter. Vårdrelateradurinvägsinfektion resulterar till ökad sjuklighet, längre vårdtider och ökade kostnader församhället. LÄS MER

 2. 2. Interventioner för att förebygga kateterassocierad urinvägsinfektion : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Robin Sandberg; Larsson Lisa; [2019]
  Nyckelord :Kateterassocierad urinvägsinfektion; interventioner; Sjuksköterskans ansvar; sjuksköterskans profession;

  Sammanfattning : Introduktion: Varje år drabbas cirka 65 000 patienter på svenska sjukhus av en vårdrelaterad infektion och cirka 50% av infektionerna hade kunnat undvikas. Kateterassocierad urinvägsinfektion är en av de vanligaste vårdrelaterade infektionerna som leder till ett ökat lidande för patienten men även till en ökad dödlighet. LÄS MER

 3. 3. Förebyggande åtgärder mot kateterassocierad urinvägsinfektion : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Aiming Liu; Gabriel Karlsson; [2019]
  Nyckelord :catheter-associated or catheter-related urinary tract infections; prevention or intervention; nursing; safe healthcare; Förebyggande åtgärder; kateterassocierad urinvägsinfektion; omvårdnad; säker vård;

  Sammanfattning : Bakgrund:Kvarliggande kateter [KAD] är en behandling för akut eller kronisk urinretention och används vid sjukdomar eller vissa operationer. Samtidigt ökar KAD risk för urinvägsinfektion, vilket minskar patientsäkerheten, förlänger återhämtningstid och ökar behandlingskostnad. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans förebyggande av vårdrelaterade urinvägsinfektioner - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Hanna Pettersson; Ida Sveningsson; [2019]
  Nyckelord :Indwelling catheter; nosocomial urinary tract infections; nurse; prevention; urinary tract infection; Kvarliggande kateter; prevention; sjuksköterska; urinvägsinfektion; vårdrelaterad urinvägsinfektion;

  Sammanfattning : Bakgrund: Urinvägsinfektioner är en av de vanligaste vårdrelaterade infektionerna inom svensk sjukvård. Varje år drabbas 65 000 personer av en vårdrelaterad infektion, av dessa är 14 % urinvägsrelaterad. LÄS MER

 5. 5. Kateterrelaterad urinvägsinfektion : En litteraturstudie om sjuksköterskans förebyggande arbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Linnea Taxén; Kristian Wilde; [2018]
  Nyckelord :förebygga; kateterrelaterad urinvägsinfektion; onödig kateterisering preventionsprogram; sjuksköterskans ansvar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Urinvägskateter ses vara en vanlig åtgärd inom slutenvård och syftar till att tömma urinblåsan hos personer där det inte sker naturligt. Indikationer för en urinvägskateter kan vara obstruktion i urinvägarna eller oförmåga att tömma urinblåsan. Med urinvägskateter är risken för urinvägsinfektion stor. LÄS MER