Sökning: "ursäkter"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet ursäkter.

 1. 1. Making an exit - Don't forget your face on the way out : Swedish politician's exit-strategies when face is threatened

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Nastasja Bujwid Hugosson; [2021]
  Nyckelord :face; apologies; scandals; political scandals; excuses; face theory; image repair theory; ursäkter; skandaler; politiska skandaler; ansikte; artighetsstrategier;

  Sammanfattning : This essay is a qualitative study where the theory of face and image repair theory evaluate the apologetic strategy of a pudel. The analysed data is from Swedish former Members of Parliament that had to leave their positions due to scandals they were involved in that affected them personally. LÄS MER

 2. 2. Det är väl bara att sluta? : En studie baserad på självbiografier av personer med alkoholberoende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Solle Holgersson; Elin Wallin; [2019]
  Nyckelord :nurse; alcohol dependence; experience; health; lifeworld; support; nursing; sjuksköterska; alkoholberoende; hälsa; livsvärld; stöd; upplevelse; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alkoholberoende är en sjukdom som är individuell men beror på genetiska och biologiska faktorer. Alkohol är skadligt för kroppen och medför en större risk för somatiska sjukdomar. För att se hela personen behöver sjuksköterskan vårda med livsvärlden som grund. LÄS MER

 3. 3. Tävling som drivkraft till fysisk aktivitet för motionsidrottare : Motivation, beslutsfattande och emotionella upplevelser i relation till fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Simon Harding; [2019]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; hälsa; tävling; motivation; prestationsångest; rationalitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att explorativt undersöka hur tävlingsengagemang påverkar motionsidrottares utförande av, och förhållningssätt till, kontinuerlig fysisk aktivitet. Specifikt studerades motivation, emotionella upplevelser och beslutsfattande avseende planering inför samt utförande av fysisk aktivitet och deltagande i tävlingssammanhang. LÄS MER

 4. 4. VIKTEN AV VÅRA BARN

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Anna Sjöstrand; Josefin Fredlund; [2018]
  Nyckelord :Barnövervikt; barnfetma; erfarenhet; föräldrar; råd; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barns övervikt eller fetma är idag ett stort och växande problem.Övervikt och fetma har flera negativa hälsoeffekter, både fysisk ohälsa somkardiovaskulära sjukdomar och psykisk ohälsa som depression. Det är därför avstor vikt att sjuksköterskan ingriper tidigt för att förhindra att barnet drabbas avhälsoproblem. LÄS MER

 5. 5. “Jag är ingen kvinnomisshandlare” : En kvalitativ studie om män som slår kvinnor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Anna Aprea Malmqvist; Vera Nyman; [2018]
  Nyckelord :Violence against women; stigma; accounts; shame; män som slår kvinnor; våld i nära relationer; skam; ursäkter; rättfärdigande; anonyma fora; Flashback; Familjeliv.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Author: Anna Aprea Malmqvist & Vera Nyman. Title: “I’m not a women abuser”- A qualitative study based on men’s violence against women Supervisor: Anna Angelin Assessor: Anders Lundberg Men's violence against women is a constant and relevant topic for social-workers. LÄS MER