Sökning: "ursprungsregler"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet ursprungsregler.

 1. 1. Ursprungreglernas effekt på klädesexporten under EU:s GSP

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Catharina Wingårdh; [2014]
  Nyckelord :icke-ömsesidigt preferenshandelsavtal; EU:s allmänna tullförmånsavtal; ursprungsregler; minst utvecklade länder; klädesindustrin; gravitationsmodellen; Business and Economics;

  Sammanfattning : Ursprungsregler är nödvändiga för att kunna avgöra det ekonomiska ursprunget på en vara som handlas inom ett preferenshandelsavtal. Syftet med denna uppsats är att undersöka ursprungsreglers effekt på utvecklingsländers export. LÄS MER

 2. 2. Made in... Sweden? : Ursprungsregler som handelshinder

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emilia Åsberg; [2012]
  Nyckelord :Internationell handel; ursprungsregler; WTO; GATT; handelshinder; protektionism; frihandel;

  Sammanfattning : Denna uppsats har för avsikt att närmare undersöka hur ursprungsregler inom det multilaterala handelssystemet är utformade, hur de tillämpas och om de kan tänkas användas på ett protektionistisk eller diskriminerande sätt och därför utgöra handelshinder. Det har under arbetets gång visat sig att det finns belägg för att ursprungsreglerna är mycket komplexa och svårhanterliga i många avseenden och att de administrativa procedurerna kring ursprungsregler är kunskapskrävande, tidskrävande och kostsamma. LÄS MER