Sökning: "urträning"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet urträning.

 1. 1. Intensivvårdssjuksköterskans bedömningar och åtgärder vid komplex eller långvarig ventilatorurträning

  Magister-uppsats,

  Författare :Sandra Utter; Sofie Paulsson; [2020-06-26]
  Nyckelord :Intensivvård; intensivvårdssjuksköterska; bedömning; åtgärd; ventilatorvård; långvarig; komplex; urträning;

  Sammanfattning : Background: Mechanical ventilation is a resource-intensive intervention associated with anumber of risks and complications that increases in correlation with the amount of time thepatient requires it. Weaning should therefore be initiated as soon as possible. LÄS MER

 2. 2. Beslutsfattande i samband med mekanisk ventilation och urträning

  Magister-uppsats,

  Författare :Lisa Johansson; Kajsa Winkvist; [2016-09-16]
  Nyckelord :Intensivvård; intensivvårdssjuksköterska; mekanisk ventilation; urträning; beslutsfattande; ansvar; vårdteam;

  Sammanfattning : Background: Insufficient routines regarding role responsibilities and decision-making withinmechanical ventilation and weaning may result in the treatment being prolonged. Theparticipation of critical care nurses in the decision-making process can reduce the timenecessary for treatment in mechanical ventilation and advance the weaning process. LÄS MER

 3. 3. Långvarig ventialtorvård hos patienter med hög ryggmärgsskada- tid för urträning och bakslag i form av returer till intensivvårdsavdelning

  Magister-uppsats,

  Författare :Peter Wiking; [2015-01-15]
  Nyckelord :Urträning från ventilator; ryggmärgsskador; tvärprofessionellt arbete; ; respiratoriska komplikationer; Ventilator weaning; Spinal cord injuries; Airway Management; Interprofessional relations; Respiration disorders;

  Sammanfattning : Background: Patients with cervical spinal cord injuries are often dependent on a mechanical ventilator due to the damage on the innervation to breathing musculature. During rehabilitation they have to be trained to regain own breathing. This unweaning process may give respiratory complications, which are main causes to morbidity and death. LÄS MER

 4. 4. Kriterier för att verifiera lyckade eller misslyckade urträningar och extubationer hos intensivvårdspatienter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Marie Lindblad; [2015]
  Nyckelord :ventilator; weaning; adverse effects; contraindications; methods; nursing; standards; ventilator; urträning; skadliga effekter; kontraindikationer; metoder; omvårdnad; standardiseringar;

  Sammanfattning : BakgrundVentilatorbehandling kan orsaka lidande i form av bland annat Ventilator Associerad Pneumoni (VAP) och delirium. Att avsluta behandlingen för tidigt kan också orsaka lidande och därför är tydliga kriterier för att verifiera urträning och extubation, borttagande av ventilatorn och endotrakealtuben är viktiga aspekter i vården och omvårdnaden av patienten. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av extubationsparametrar på neurointensivvårdspatienter

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Linda Lejon; Karin Stenermark; [2014]
  Nyckelord :extubering; neurointensivvård; neurokirurgi; neurologi; urträning; ventilatorvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ur patientsäkerhetssynpunkt är det viktigt att hitta rätt tidpunkt för extubering av intensivvårdspatienter. Inför extubering av neurointensivvårdspatienter behövs speciella överväganden. LÄS MER