Sökning: "urval test"

Visar resultat 11 - 15 av 249 uppsatser innehållade orden urval test.

 1. 11. The Kiruna town move : Unearthing the possibilities for full-scale fire tests

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand; Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Henrik Pettersson; Adam Thörn; [2021]
  Nyckelord :Full-scale fire tests; Kiruna town move; SFPE roadmap; Fire tests; Kiruna s housing-stock; Fullskaliga brandförsök; Kiruna stadsflytt; Brandförsök; Kirunas Byggnadsbestånd;

  Sammanfattning : The work with this thesis started during the last semester at the Fire Protection Engineering program at Luleå University of Technology. Kiruna has relied on the iron ore resources of Luossavaara and Kiirunavaara since the creation of the town. The iron ore stretches underneath the current city center. LÄS MER

 2. 12. Learning Style Compatibility on Fashion Data

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Lukas Frösslund; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fashion Recommendation can be defined as a set of systems that tries to predict and retrieve a curated and often ranked selection of fashion items based on the preference of one or more target consumers. Traditional systems relied on providing substitute recommendations, meaning that they were centered around finding similarities between fashion items. LÄS MER

 3. 13. Talsyntes Påverkan på Mellanstadieelevers Textförståelse : En kvantitativ, Explorativ Studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Maggie Doweyko Nilsson; Ellinor Göransson; [2021]
  Nyckelord :Speech synthesis; text comprehension; assistive technology; decoding; reading; language comprehension; simple view of reading; Talsyntes; Textförståelse; Assisterande teknik; Avkodningsförmåga; Läsning; Språkförståelse; simple view of reading;

  Sammanfattning : Aim and research questions: The study examined how text comprehension of middle school students in Sweden changed depending on the modalities of reading and speech synthesis. Impact on the outcome based on factors such as decoding ability, working memory, gender and multilingualism were examined. A new text comprehension test was evaluated. LÄS MER

 4. 14. Patienters upplevelse av trygghet i samband med regional anestesi vid elektiv ortopedisk dagkirurgi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Melinda Häggling; Anneli Forsberg; [2021]
  Nyckelord :Safety; day surgery; orthopaedic; regional anaesthesia; Trygghet; dagkirurgi; ortopedisk; regional anestesi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förtroende, omhändertagande, närvaro och kunskap är viktiga faktorer hos sjuksköterskan för att patienten skall känna trygghet. Det opereras dagligen hundratals patienter med elektiv ortopedisk dagkirurgi i regional anestesi i Sverige. LÄS MER

 5. 15. Resultatmanipulation inom den europeiska toppfotbollen : En studie om ägarstrukturers påverkan på resultatmanipulation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ludwig Wonséll; Niklas Gillmert Hansen; [2021]
  Nyckelord :Earnings management; resultatmanipulation; ägarstrukturer; agentteori;

  Sammanfattning : Denna studie har empiriskt undersökt ägarstrukturens påverkan på resultatmanipulation inom den europeiska toppfotbollen. Studiens urval gjordes på 20 av de största fotbollsklubbarna i Europa med avseende på omsättning för perioden 2013-2019. LÄS MER