Sökning: "urval test"

Visar resultat 16 - 20 av 249 uppsatser innehållade orden urval test.

 1. 16. BARNS ERFARENHET AV DELAKTIGHET I VÅRDEN : EN ENKÄTSTUDIE

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Lina Lennartsson; Malin Neijd; [2021]
  Nyckelord :Barn; delaktighet; enkätstudie; erfarenhet; vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sedan barnkonventionen blev svensk lag i januari 2020 finns det ett behov inom barnsjukvården att mäta barns delaktighet. Tidigare studier visar på att barn vill vara delaktiga i sin vård. Syfte: Att kartlägga barns erfarenhet av att vara delaktiga i sin vård samt att beskriva deras tankar om förbättringar i vården. LÄS MER

 2. 17. Rörelserädsla och self-efficacy för fysisk träning innan och efter deltagande i artrosskola : En icke-experimentell longitudinell enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Vilma Olsson; Frida Danarp; [2021]
  Nyckelord :Osteoarthritis hip knee; behavioral medicine; physiotherapy; Self-efficacy for exercise scale; Tampa scale for Kinesiophobia; Artros höft knä; beteendemedicin; fysioterapi; Self-efficacy för fysisk träning skala; Tampaskalan för kinesiofobi;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Vanligt vid artros är låg aktivitetsnivå. I behandlingsprogrammet artrosskola är fysisk träning en intervention. Predicerande faktorer för om beteendet fysisk träning kommer utföras är self-efficacy samt rörelserädsla. LÄS MER

 3. 18. Vad kan ligga bakom företags substantiva CSR-handlingar?

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Julia Englund; [2021]
  Nyckelord :CSR; Substantive actions; Symbolic actions; Financial resources; CSR; Substantiva handlingar; Symboliska handlingar; Finansiella resurser;

  Sammanfattning : CSR-rapporter ger företag olika fördelar och kan bland annat förbättra företags legitimitet. Till följd av att allt fler företag vill ta del av CSR-rapporteringens fördelar uppstår fenomenet decoupling. LÄS MER

 4. 19. Explicit matematikundervisning för elever i risk att hamna i svårigheter : En kvantitativ studie av ett interventionsprogram på gymnasienivå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Christina Forsgren Svahn; [2021]
  Nyckelord :RTI - Respons to Intervention; intervention; explicit undervisning; matematik; gymnasienivå;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka huruvida en intervention innehållandes explicit undervisning förbättrar elevers kunskaper i matematik. För att kunna besvara syftet genomfördes en kvantitativ deduktiv experimentstudie. Studien är genomfördes på elever i årskurs 1 på ett gymnasium som läste matematikkursen Ma1b. LÄS MER

 5. 20. En jämförelse av kapitalstrukturen mellan allmännyttiga och börsnoterade fastighetsbolag på den svenska marknaden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nils Runnberg; Alexander Sorte; Erik Myrenfors; [2021]
  Nyckelord :Keywords: Non-profit real estate companies; Listed real estate companies; Capital structure; Trade-off theory; Pecking order theory; Leverage; Sweden; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: Investigate and clarify differences in the capital structure between non-profit and listed real estate companies on the Swedish market. Furthermore, the study intends to test how previous theories about capital structure with leverage as a dependent variable are able to explain the causal relationship between the studied forms of company and their capital structure. LÄS MER