Sökning: "urval"

Visar resultat 1 - 5 av 5642 uppsatser innehållade ordet urval.

 1. 1. Dom som vet bäst - En kvantitativ studie om HR-anställdas upplevelse av de framtida kompetensbehoven inom HR-området

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Thea Stenfeldt; Annie Nobring; [2023-09-13]
  Nyckelord :HR-anställda; HR-kompetenser; kompetensbehov;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker HR-anställdas upplevelse av de framtida kompetensbehoven inom HR-området. Studiens syfte är att identifiera vilka HR-kompetenser som HR-anställda anser mest nödvändiga, både i dagsläget och om fem år. LÄS MER

 2. 2. Från plånbok till spelglädje En kvalitativ studie om mikrotransaktioners påverkan på kundvärdet i spel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lukas Bolin; Samuel Johansson; [2023-08-25]
  Nyckelord :microtransaction; customer value; loot box; battle pass; skins;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mikrotransaktioner är en form av betalning där man erhåller en virtuell vara eller tjänst till låga kostnader. Den negativa effekten av mikrotransaktioner som ofta porträtteras av media är ett problem och spelutvecklare står därför inför en utmaning att forma spel som tilltalar alla typer av spelare, både de som är för och emot mikrotransaktioner. LÄS MER

 3. 3. Generaldirektörens förord - Drag och steg i förorden till myndigheters årsredovisningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Mikael Hallberg; [2023-07-31]
  Nyckelord :förord; generaldirektör; myndighet; drag; steg; genre; språkkonsult;

  Sammanfattning : I denna undersökning tar jag reda på vilka drag och steg som definierar textgenren generaldirektörens förord. Svenska myndigheter inleder vanligen sina årsredovisningar med en text under rubriken generaldirektörens förord. LÄS MER

 4. 4. Relationskompetens. En etnografiskt inspirerad studie om några specialpedagogers relationer till lärare

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Pia Lindedahl; Hanna Torsson; [2023-07-04]
  Nyckelord :relationskompetens; kommunikativ kompetens; differentieringskompetens; socioemotionell kompetens; specialpedagog;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur några specialpedagogers relationer till lärare avseende samtal och praktiska göromål tar sig uttryck i två grundskolor. Forskningsfrågan som fungerat som utgångspunkt handlar om vad som kännetecknar några specialpedagogers relationskompetens i förhållande till lärare. LÄS MER

 5. 5. Samhällslärare i begynnelsen om AI- En kvalitativ studie om samhällslärare i gymnasiets attityder gentemot AI, ex ChatGPT

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Joakim Hellström; [2023-06-29]
  Nyckelord :AI; förändring; skola;

  Sammanfattning : Denna studie har till avsikt att utforska kring samhällslärare attityder gentemot AI, ex ChatGPT. Inledningsvis görs en presentation av människans förhållningssätt mot ny teknik genom historien. LÄS MER