Sökning: "usa chile"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden usa chile.

 1. 1. ¿Cachái lo que estái diciendo? Un estudio sobre el uso del voseo chileno en tres entrevistas

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Spanska

  Författare :Martin Silva; [2022]
  Nyckelord :voseo; voseo chileno; tuteo; formas de tratamiento; cortesía; pragmática; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Esta tesina tiene por objeto investigar el uso del voseo chileno. Esto se hace a través del análisis en tres entrevistas. El problema central es investigar en qué contextos, o en qué partes, se usa el voseo chileno durante una conversación. LÄS MER

 2. 2. Vad är priset för ett barn? En kritisk undersökning av internationella adoptioner med utgångspunkt i barnkonventionens reglering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kajsa Tauvon; [2021]
  Nyckelord :Folkrätt; familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Internationella adoptioner började att ske efter andra världskriget för att hjälpa föräldralösa barn i krigsdrabbade länder och ökade senare i antal i samband med Vietnamkriget och Koreakriget. Det handlade främst om barnlösa par i Europa och USA som genom adoption ville rädda ett barn från hemländernas fattigdom. LÄS MER

 3. 3. Turning water into wine - Exploring approaches for improved water management among five vitivinicultural sustainability programs

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Hanna Angel; [2018]
  Nyckelord :Water management; Wine industry; Sustainability Programs; Vitiviniculture; Implementation; Science General;

  Sammanfattning : Wine production has been demonstrated to negatively impact on the environment in a number of ways, threatening the well being of ecosystems and a sustainable future of the industry. With a general need for reducing environmental impacts; optimization of water resources has been identified the most critical environmental aspect in relation to wine production. LÄS MER

 4. 4. Omvårdnad av personer med missbruk och/eller beroende av alkohol eller droger i somatisk vård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Hanna Björlin; Anette Eriksson; [2018]
  Nyckelord :abuse; addiction; experience; nurse; beroende; erfarenhet; missbruk; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med missbruk och/eller beroende finns i samhället och är en ökande grupp. Sjukdomar till följd av missbruk och/eller beroende av alkohol eller droger leder till behov av vård i olika vårdenheter. LÄS MER

 5. 5. Discriminación hacia los aymaras en el caso jurídico chileno de Gabriela Blas

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Per Eriksson; [2016]
  Nyckelord :Intersektionalitet; Kritisk diskursanalys; Myndighetsspråk och Aymarakultur; Análisis Crítico del Discurso; Cultura Aymara; Interseccionalidad; Lenguaje administrativo y Lenguaje jurídico;

  Sammanfattning : Abstrakt Denna studie försöker ta reda på om chilenska domar genom sitt språk leder till att tillgängligheten till rättsväsendet försvåras. Detta görs genom att studera ett omdebatterat fall i Chile där Gabriela Blas döms till 12 års fängelse för att lämna kvar sitt barn på den andinska högplatån vilket ledde till att barnet dig hon gjorde detta utifrån aymaraindianernas traditionella kultur och sedvänjor. LÄS MER