Sökning: "use of proceeds"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade orden use of proceeds.

 1. 1. Self-Defence and the Notion of Armed Attack in the Context of Hybrid Warfare: Accumulation of events; a hybrid solution to a hybrid problem.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Antonia Ball; [2020]
  Nyckelord :Hybrid Warfare; Armed Attack; Self-Defence; Accumulation of Events; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis explores the link between hybrid warfare and the notion of armed attack in that it asks the question of whether the notion of armed attack is competent to encompass hybrid warfare. The thesis is approached in two parts. LÄS MER

 2. 2. Gröna obligationer på den skandinaviska marknaden : Sambandet mellan obligationers gröna egenskaper och dess yield, likviditet och volatilitet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Amanda Averland; Nicklas Bredberg; [2020]
  Nyckelord :green bonds; yield; liquidity; volatility; green premium; climate change; gröna obligationer; avkastning; likviditet; volatilitet; grönt premium; klimatförändringar;

  Sammanfattning : Med finansiella egenskaper som liknar konventionella obligationer spelar gröna obligationer en viktig roll i kampen mot klimatförändringar. Trots att marknaden för gröna obligationer har vuxit snabbt sedan 2008 så har sambandet mellan de gröna egenskaperna hos en obligation och dess avkastning inte studerats i en större utsträckning. LÄS MER

 3. 3. Framtiden för gröna obligationer : En studie kring investerares perspektiv och produktens betydelse för en hållbar omställning

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Lucas Lejdfelt; Felix Sandquist; [2020]
  Nyckelord :Green bonds; sustainable finance; climate change; Gröna obligationer; hållbar tillväxt; finans;

  Sammanfattning : I takt med att klimatrelaterade problem blivit allt mer påtagliga har ett flertal internationella samarbeten och handlingsplaner presenterats, däribland Parisavtalet och EU kommissionens handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt. Studier i ämnet har visat att finans- och fastighetsmarknaden utgör en betydande roll i att uppnå den hållbara omställning som eftersträvas i dessa initiativ. LÄS MER

 4. 4. The Happy Prince : A Paradoxical Aesthetic Tale and a Dual Critique of Victorian Times

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Quentin Caizergues; [2020]
  Nyckelord :Oscar Wilde; The Happy Prince; fairy tale; aestheticism; moral standards; social satire; Victorian society; Christian values;

  Sammanfattning : This essay highlights The Happy Prince’s advantageous use of conventions of the fairy tale genre to stress critical issues of the Victorian period: the challenge of the established Christian socio-moral order, the rising of the bourgeois industrial society, and the advent of aestheticism as a response. Using the close reading technique supported by the Victorian socio-historical background, the analysis establishes that the criticism proceeds by double associations. LÄS MER

 5. 5. Kritiska framgångsfaktorer för implementerandet av Business Intelligence & Analytics i små företag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Rikard Caceras; Wendela Wong; [2020]
  Nyckelord :Business Intelligence Analytics; BI A; implementation; critical success factors; CSF; small enterprises;

  Sammanfattning : This study aims to examine the critical success factors for implementing Business Intelligence and Analytics for small enterprises. The study begins with a literature review, where the previously explored critical success factors are developed in the form of a theoretical framework. LÄS MER