Sökning: "user equipment"

Visar resultat 1 - 5 av 341 uppsatser innehållade orden user equipment.

 1. 1. Sequence Prediction for Identifying User Equipment Patterns in Mobile Networks

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Theoharis Charitidis; [2020]
  Nyckelord :Markov chain; mobile networks; user equipment; machine learning; statistics; sequence prediction; stochastic process; Maskininlärning; mobila nätverk; statistik; markovkedjor; all k order markov; stokastisk process; sekvensprediktering;

  Sammanfattning : With an increasing demand for bandwidth and lower latency in mobile communication networks it becomes gradually more important to improve current mobile network management solutions using available network data. To improve the network management it can for instance be of interest to infer future available bandwidth to the end user of the network. LÄS MER

 2. 2. Perceptions on the use of home telemonitoring in patients with COPD

  Master-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Mari Andersson; [2019]
  Nyckelord :chronic obstructive pulmonary disease; qualitative content analysis; eHealth; chronic disease; home-based care; empowerment; Kroniskt obstruktiv lungsjukdom; kvalitativ innehållsanalys; eHälsa; kronisk sjukdom; hembaserad vård; egenmakt;

  Sammanfattning : Introduction: There is a growing interest in how technology can be used in order to provide efficient healthcare. Aim: The aim is to explore perceptions on the use of home telemonitoring in patients with COPD. LÄS MER

 3. 3. Identification of Flying Drones in Mobile Networks using Machine Learning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikationssystem

  Författare :Elias Alesand; [2019]
  Nyckelord :Drones; Machine Learning; LTE; Mobile networks; Radio; Decision tree; Ensemble learning;

  Sammanfattning : Drone usage is increasing, both in recreational use and in the industry. With it comes a number of problems to tackle. Primarily, there are certain areas in which flying drones pose a security threat, e.g. LÄS MER

 4. 4. Digitalisering inom industriell produktion - Utmaningar och möjligheter med 5G i tillverkande industrier

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Robel Menghes; Dian Tokhmpash Norouzi; [2019]
  Nyckelord :Digitalization; data; Industry 4.0; Smart Manufacturing; 5G-network; Digitalisering; data; Industri 4.0; smart tillverkning; 5G-nätverk;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har fått en ökad uppmärksamhet i samhället och i olika industrier som följd av framtagandet av ny teknologi som driver utvecklingen framåt. Dagens teknik har idag en inverkan i det vardagliga levnadssättet och kommer även att påverka företag som verkar i alla möjliga branscher, men i synnerhet tillverkningsindustrin vars bransch genomgår en digital transformation som kallas för Industri 4. LÄS MER

 5. 5. Control 4.0 : Creating a vision for the future of industrial control rooms under Industry 4.0

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Erik Sundström; [2019]
  Nyckelord :Industry 4.0; Metallurgic Industries; Control Rooms; Attractive Work; Qualifications Development; Industrial Design Engineering; Industri 4.0; Metallindustri; Kontrollrum; Attraktivt Arbete; Kompetensutveckling; Teknisk Design;

  Sammanfattning : Today’s industries are facing what some may call a new industrial revolution. Technological developments are heading towards more internet-based system solutions. This movement is often referred to as Industry 4.0 and is said to have the potential for more flexible, autonomous productions capable of managing themselves. LÄS MER