Sökning: "user friendliness."

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade orden user friendliness..

 1. 1. Träning ger färdighet : Användarnas perspektiv på ECDIS

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Pelle Holmberg; Carlsén Robin; [2019]
  Nyckelord :ECDIS; human factor; education; competence; standardization; user friendliness.; ECDIS; mänskliga faktorn; utbildning; kompetens; standardisering; användarvänlighet.;

  Sammanfattning : Alla SOLAS-fartyg har ett krav på att vara utrustade med ECDIS ombord fartygsbryggorna senast 1:a juli 2018 och de nya kraven blir en utmaning i kompetens för sjöfarten. Idag är ungefär 80% av alla olyckor som sker till sjöss orsakade av den mänskliga faktorn. LÄS MER

 2. 2. Användning av livscykelanalys för beslut vid nybyggnation av flerbostadshus? : En intervjustudie med fastighetsbolag verksamma i norr- och västerbotten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande

  Författare :Frida Lindberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kraven på miljö och hållbarhet inom byggbranschen har ökat och medvetenheten kring hur naturresurser används har gjort att miljöfrågor har kommit att bli allt viktigare (Svensk Byggtjänst, 2016 a). Bygg- och fastighetssektorn står för ungefär 18 procent av Sveriges årliga utsläpp av växthusgaser (Boverket, 2018b). LÄS MER

 3. 3. Konstruktion av lastcykelram

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Ahmad Chouman; Vahab Daneshvar; [2019]
  Nyckelord :Cargo; Bicycle; Frame; Construction;

  Sammanfattning : I takt med den ökande miljömedvetenheten runt om i världen har företag börjat fokusera på att ta fram lösningar med hänsyn till minimal miljöpåverkan. Starke Cycles är ett sådant företag. LÄS MER

 4. 4. Att välja e-arkiv

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Viola Davidsson; [2019]
  Nyckelord :e-arkiv;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har exploderat de senaste 30 åren och tyvärr har inte arkiven hunnit med i denna utveckling. Många kommuner har ännu inte tagit steget ut och infört e-arkiv, från en enkätundersökning som Riksarkivet gjorde 2010 visade det sig att enbart en femtedel av Sveriges kommuner hade infört e-arkiv vilket är väldigt lite med tanke på hur mycket framsteg digitaliseringen har gjort. LÄS MER

 5. 5. Evaluatingthe possible implementations of collaborative robots in manufacturing ofcutting inserts

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Kajetan Calczynski; [2018]
  Nyckelord :Automation; Collaborative Robots; Cobot; Insert Production; Automation; Kollaborativa Robotar; Cobot; Skärproduktion;

  Sammanfattning : The need for automation is increasing at Sandvik Coromant. However, high equipment-, education-, and implementation costs connected to automation are usually obstacles when automating smaller and simpler tasks. During the recent years, a new type of robot has been introduced to the market. It is called a collaborative robot, or cobot. LÄS MER