Sökning: "user friendliness."

Visar resultat 6 - 10 av 159 uppsatser innehållade orden user friendliness..

 1. 6. DreamScape, a Platform for Creating, Sharing and Listening to Interactive Stories

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Iza Alstergren; Andreas Andersson; Lovisa Hedman; Daniela Maric; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Storytelling has been a part of human culture ever since we gained the ability to speak. Telling stories is a way to entertain, pass along knowledge, and present moral dilemmas. Today, many people choose to enjoy stories by listening to audiobooks. LÄS MER

 2. 7. Analys av lägesosäkerheter hos fotogrammetriskt framställda DTM - en jämförelse mellan två programvaror

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Olivia Sköld; [2020]
  Nyckelord :Photogrammetry; UAV UAS Unmanned Aircraft Vehicle System ; Digital Terrain Model DTM ; Control Calculations; Fotogrammetri; UAV UAS Unmanned Aircraft Vehicle System ; digital terrängmodell DTM ; kontrollberäkningar;

  Sammanfattning : Idag blir användningen av drönare allt mer vanlig för dokumentation av markytor. Det är ett billigare alternativ för att dokumentera små och otillgängliga områden. Genom tekniken går det bland annat att framställa olika digitala modeller som representerar jordens yta. LÄS MER

 3. 8. Optimering av batteribälte för batteridrivna trädgårdsverktyg. : En konceptstudie hos Globe Group, Cramer.

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design; Jönköping University/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design

  Författare :Linnea Hellström; Alexandra Bachtay; [2020]
  Nyckelord :produktutveckling; design; batteribälte; trädgårdsverktyg; maskinteknik; batteridrivet; batteridrivna; produktutvecklingsprocessen;

  Sammanfattning : Rapporten behandlar ett examensarbete inom Produktutveckling och Design vid Tekniska Högskolan på Jönköpings University 2020. Examensarbetet utfördes på uppdrag av Globe Group som avslutande del av utbildningen Maskinteknik. Arbetet har utförts av Alexandra Bachtay och Linnea Hellström. LÄS MER

 4. 9. Automatic generation of network configuration in simulated time sensitive networking (TSN) applications

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Inbyggda system

  Författare :Albert Bergström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The amount of data required to be processed in real-time embedded system is steadily increasing. This has caused industries to search for alternatives for reliable time-sensitive network communication. IEEE set of standards for Time-Sensitive Networking (TSN) is an attractive option for achieving this. LÄS MER

 5. 10. Vidareutveckling av luftsittdyna som förebygger trycksår

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Jaturong Kingchan; [2020]
  Nyckelord :Produktutveckling; trycksår; förebyggande av trycksår; trycksårprevention; hjälpmedel; rullstolsburen; sittdyna; trycksår och tryckkuddar; Mälardalens högskola; Jaturong; Kingchan;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om en produktutveckling och har syfte till att vidareutveckla en alternativ lösning på befintlig luftsittdyna som förebygger trycksår hos rullstolsburna personer. Uppkomsten av trycksår orsakar stor lidande för personen och även stor kostnad för vården, därför är det väldigt viktigt med ett tryckavlastande hjälpmedel. LÄS MER