Sökning: "user inclusion"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade orden user inclusion.

 1. 1. Improving the Efficiency of XR-based Ergonomics Assessments with Digital Human Models in Collaborative Virtual Environments

  Master-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Melanie Ashley Waddell; [2022]
  Nyckelord :Remote asymmetric VR; virtual environments; XR-assisted ergonomics assessments; digital human modeling; extended reality;

  Sammanfattning : With the help of XR tools, globally dispersed teams can collaborate remotely in shared virtual environments, reducing the costs associated with physical prototypes and travel while benefiting from including stakeholders from various backgrounds in their process. Integrating digital human models in these virtual environments allows for collaborative design interactions and possibilities for performing ergonomic design and assessments. LÄS MER

 2. 2. Att våga eller vilja använda BankID : Vilka utmaningar möter äldre när de skall inkluderas i ny teknologi?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Rebecca Johansson; Jessie Holm; [2022]
  Nyckelord :Interaction Design; Design for Elderly; Digital Technologies; Digital Design Marginalization; Digital Inclusion; Senior Technology Acceptance; Qualitative Research; Interaktionsdesign; Design för Äldre; Digitala Teknologier; Digital Design Marginalisering; Digital Inkludering; Teknologi Acceptans hos Äldre; Kvalitativ Forskning;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats har målet att skapa förståelse och ge inblick till äldres behov relaterade till inkludering i användandet av nya teknologier. Tidigare forskning visade att vissa äldre inte är vana vid att använda nya teknologier eller inte har de medel som behövs för att inkluderas i det ‘digitala samhället’ och riskerar att hamna i digitalt utanförskap. LÄS MER

 3. 3. SuDS water storage capacity calculator : A decision support tool for the implementation ofSustainable Drainage Systems in Östersund.

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande

  Författare :Tess van der Hulle; [2022]
  Nyckelord :Sustainable Drainage Systems SuDS ; Decision Support Systems DSS ; precipitation; calculator; stormwater model; Östersund; Sweden;

  Sammanfattning : Heavy precipitation events are expected to increase in intensity and frequency, due to global warming. Sewer systems might overload during heavy rainfall, resulting in floods which potentially affect all municipalities in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Exploring the barriers and facilitating factors of the telepresence robot on the children’s participation with functional limitations in leisure activities : A Scoping Review

  Magister-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Akira Goda; [2022]
  Nyckelord :telepresence robot; technology; leisure activity; participation; children; disability; ICF; テレプレゼンスロボット、テクノロジー、余暇活動、参加、子ども、障害、ICF;

  Sammanfattning : Background According to recent research, telepresence robots are increasingly used as self-support devices to aid in social interaction in remote areas. Increased participation in leisure activities is one of the most important outcomes of the intervention. LÄS MER

 5. 5. E-tjänster För Alla!? : Studie av myndigheters e-tjänster för användare med funktionsvariation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT)

  Författare :Evelina Unéus Mattsson; [2022]
  Nyckelord :Usability; Accessibility; Functional Diversity; E-services; Digital Divide; Digital inclusion; Användbarhet; tillgänglighet; funktionsvariation; e-tjänster; digital klyfta; digital inkludering;

  Sammanfattning : I världens snabbt ökande digitalisering är behovet av digitala samhällstjänster stort. Problemet är att dessa e-tjänster inte är tillgängliga för alla individer, vilket de ska vara enligt DOS-lagen. Tidigare forskning har kommit fram till att användargenererad information utgör framtiden för myndigheters e-tjänster. LÄS MER