Sökning: "user innovation"

Visar resultat 1 - 5 av 386 uppsatser innehållade orden user innovation.

 1. 1. Save water, drink champagne! A case study of how a luxury company can use a digital customer interaction to enhance value.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Lisa Sahlin; Maria Olsson; [2019-07-09]
  Nyckelord :user innovation; customer involvement; community; digital user community; digitalization; luxury industry;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 2. 2. Aktivera sinnen med sinnen : En studie om interaktion och dess kommunikation i en utställningsmiljö

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Frida Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Interaction; senses; symbol; communication; Interaktion; sinnen; symbol; kommunikation;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet handlar om hur interaktion i en historisk utställningsmiljö upplevs av besökarna och hur man med hjälp av symboler av sinnena kan kommunicera de interaktiva möjligheterna. Arbetet lyfter även fram hur symbolerna kan förtydliga en redan formgiven utställning så att det rumsliga syftet framhävs. LÄS MER

 3. 3. Exploring a voice user interface to convey information in an e-commerce website

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Christopher Liljestam; [2019]
  Nyckelord :social innovation; co-design; voice user interface; visually impaired; e-commerce; accessibility; interaction design; humanlike; blind navigation;

  Sammanfattning : Screen readers for visually impaired users are poorly optimized for e-commerce websites hence the exclusion of the content. It creates a societal need for accessibility of the content in e-commerce websites for the visually impaired users. LÄS MER

 4. 4. The influence of design agencies (as a form of inbound open innovation) on organisational learning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Francesca Severoni; Natalie Muldoon; [2019]
  Nyckelord :open innovation; design agencies; design thinking; organisational learning; barriers to organisational learning; Business and Economics;

  Sammanfattning : This thesis investigates the under-researched relationship between open innovation (OI) and organisational learning (OL). It addresses questions on how design agencies (DAs) (as a form of inbound OI) influence their client company’s OL process. LÄS MER

 5. 5. Exploring voice interactions in an open world video game environment

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Robin Harnesk; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The use of voice interactions in home voice assistants are becoming mainstream and it’s being used to everything from information seeking to personal management. Even though games utilising voice has been praised for its innovation it has never been anything other than a novelty and research has been scarce. LÄS MER