Sökning: "users"

Visar resultat 21 - 25 av 7794 uppsatser innehållade ordet users.

 1. 21. Visualization of Data Networks

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Henrik Persson; [2020]
  Nyckelord :Graph; Visualization; Network; Relation; Data; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I dagens samhälle finns det så mycket information tillgängligt, hela nätverk av information, men hur tolkar man den informationen. Det är för mycket att läsa all data i oändliga lister, följa datarelationerna och analysera det i hopp om att det uppfyller vad man behöver. LÄS MER

 2. 22. Folkbibliotek och integration : Hur personliga relationer mellan användare och bibliotekspersonal bidrar till integration

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Rutilene Emilsson; Ellinor Renfors; [2020]
  Nyckelord :Public librarian; integration; public library; immigrant; relationships; Folkbibliotekarie; integration; folkbibliotek; invandrare; relationer;

  Sammanfattning : There are more and more expectations of research that it will be able to "solve" society's problems. Library and Information Science (LIS) is also expected to contribute. One of the current topics that has been important in LIS research in recent years is integration. LÄS MER

 3. 23. Landet mellan Sverige och Norge : En kartläggning av Skillingmarksmålet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Denny Jansson; [2020]
  Nyckelord :dialectal; linguistic variety; linguistic mapping; dialekt; språklig varietet; kartläggning;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att kartlägga och uppmärksamma utmärkande språkliga drag i det lokala målet i Skillingmark, en bygd belägen ett par kilometer öster om riksgränsen till Norge i västra Värmland. Vidare undersöks i detta arbete huruvida olika dialektalt betingade språkliga drag kan knytas till språkbrukarens ålder som en faktor som påverkar den språkliga variationen. LÄS MER

 4. 24. Remote control of frequency inverter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Jaldemark Joel; [2020]
  Nyckelord :Cloud; IoT; Cloud-to-Machine; Machine-to-Machine;

  Sammanfattning : Emotron has a frequency inverter on the market that different industries uses in their factories. In case of errors they need to send out service to the factories in order to examine the inverter and find the error. LÄS MER

 5. 25. Robot Exercise Trainer : Intended for Treating Dementia

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Hanna Larsson; Jacob Pihl; [2020]
  Nyckelord :dementia; robot; hri;

  Sammanfattning : Worldwide, about 35.7 million people were estimated to be affected by dementia in 2010. One way to treat dementia is by exercising, but human trainers are few and expensive. Robots can be mass produced and work at anytime of the day. LÄS MER