Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 138 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. SHARENTING: ”MITT FLÖDE BESTÅR JU MESTADELS AV MITT BARN” - En kvalitativ intervjustudie som undersöker bakomliggande anledningar till att mammor delar bilder på sina barn på Instagram och Facebook.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Isabell Ahlström; [2020-06-25]
  Nyckelord :Sharenting; Instagram; Facebook; uses and gratification; framställning; digital identitet; gemenskap; bekräftelse; tillhörighet; informationsdelning.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att undersöka vilka bakomliggande anledningar som gör att mammor väljer att publicera bilder på sina barn på Instagram och Facebook.Teori: Studien utgår från Uses and gratifications samt teorier kring framställning online. LÄS MER

 2. 2. “Viktigt att vara uppdaterad, inte hänga efter och bli en grottmänniska” - En kvalitativ studie om gymnasieungdomars behov och attityder bakom deras nyhetskonsumtion via digitala nyhetsplattformar.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Julia González; Malin Kjellqvist; [2020-02-03]
  Nyckelord :nyheter; gymnasieungdomar; behov; attityder; digitala nyhetsplattformar; sociala medier; nyhetsval; betalnyheter; gratisnyheter; uses gratifications; selektiv exponering.;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka gymnasieungdomars behov och attityder bakom deras nyhetskonsumtion, specifikt inriktat på nyheter från digitala plattformar. Målet med studien är att få en bättre förståelse för, och en indikation på hur, ungas nuvarande konsumtion av nyheter ser ut. LÄS MER

 3. 3. Podcasts: “Entertainment To Go” : A study on why Uppsala University students listen to podcast

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Anneli Modin; Sasha Börholm; [2020]
  Nyckelord :podcast; convergence; mobility; uses gratifications theory; listening behavior;

  Sammanfattning : The study aims to gain a deeper understanding of podcasts as a phenomenon. It specifically explores Uppsala University students and their podcast listening habits in an effort to gain understanding about why students listen to podcasts, if there are particular genres students are drawn to and why students believe podcasts are successful. LÄS MER

 4. 4. Bildligt talat – En studie om hur tidningar kan använda strategier inom videojournalistik för att tillfredsställa användarnas behov

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Lovisa Björkman; Mathea Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :Tidningar; Digitalisering; Videojournalistik; Tillfredsställelse; Användarbehov; Strategi; Användarteorin; Kommunikationsprocessen; MAIN-modellen; COMMAP-modellen;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för vilka strategier inom videojournalistik som dagstidningar kan använda för att tillfredsställa användarnas behov och förväntningar. Studien genomfördes genom att använda aktuell forskning, kvalitativ datainsamling och innehållsanalys. LÄS MER

 5. 5. Jag vet allt om dig, men du vet inget om mig : En kvalitativ studie om unga mäns användning av YouTube

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Julia Gillberg; Mimmi Olai; [2020]
  Nyckelord :YouTube; YouTube-profiler; behovstillfredsställelse; parasociala relationer och åsiktsbildning;

  Sammanfattning : Studiens grundläggande syfte var att undersöka unga mäns uppfattningar om sin Youtube-användning och deras föreställningar om sin relation till YouTube-profiler. Studien ämnade även ta reda på om de tycker sig bli influerade av YouTube-profiler och om det kan vara baserat på den parasociala relationen. LÄS MER