Sökning: "uses gratifications theory"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade orden uses gratifications theory.

 1. 1. TIKTOK: EN PRODUKT AV GENERATION Z - En kvalitativ studie som utreder hur och varför Sveriges Generation Z använder Tiktok.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emelie Lindberg; [2023-03-10]
  Nyckelord :Sociala medier; Tiktok; Generation Z; Gen Z; medieanvändning; uses gratifications theory; MAIN-model; new media;

  Sammanfattning : Executive summary We are constantly online in this new digital world, always reachable through numeral devises and plattforms. For older generations there has taken some time to adjust, but for one generation this constant connectivity is as normal as breathing. LÄS MER

 2. 2. EN UNDERFÖRSTÅDD ÖVERENSKOMMELSE - En kvalitativ studie om två generationers attityder till riktad reklam ur ett integritetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Cecilia Kenttälä; Tilda Svensson; Saga Thieme; [2023-03-10]
  Nyckelord :Sociala medier; reklam; riktad reklam; riktad marknadsföring; integritet; attityder; generation Z; äldre generation;

  Sammanfattning : Executive summary A challenge for every digital marketing company is reaching out in the so-called “media noise”. Therefore, targeted advertising can be seen as a natural part of all social media user's everyday life. LÄS MER

 3. 3. Kampen om uppmärksamheten : En undersökning om gymnasie- och universitetsstudenters mediekonsumtion inför det svenska riksdagsvalet 2022

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Jacob Malmgren; Simon Brostedt; [2023]
  Nyckelord :mediekonsumtion; politiskt innehåll; studenter; användarteorin; sociala medier; traditionella medier;

  Sammanfattning : This study examines what motivated high school students and university students to consume political content prior to the Swedish 2022 election. In addition, this study aims to investigate if there are any connections between the consumer’s motivation, preferred media and political sympathies. LÄS MER

 4. 4. “I Feel so at Home in This Subreddit" : A Netnographic Analysis of the Fan Subreddit r/ThelastofusHBOseries and Its Community-Building Aspects

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Marlene Penn; [2023]
  Nyckelord :The Last of Us; fandom; online fan community; Reddit; netnography; communication; community building;

  Sammanfattning : This thesis examines the online fan community of the HBO series The Last of Us on the social media platform Reddit. Within this study, the fans’ communication practices on the subreddit r/ThelastofusHBOseries are researched and analyzed from a community-building perspective. The subreddit was observed employing a netnographic approach. LÄS MER

 5. 5. The Popular Phenomenon of YouTube Reaction Videos: A Case Study on ‘REACT’

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Carolina Carrêlo; [2023]
  Nyckelord :YouTube; Reaction Video; Uses and Gratifications Theory; Voyeurism; Mediated Voyeurism;

  Sammanfattning : A growing percentage of this content consists of reaction videos, a new type of user- generated content that has been on the rise within this social media platform, in which individuals record themselves reacting to any sort of content. This paper aims to explore the dynamics involved in this type of content, not only from the perspective of the creator but also from the angle of the viewer, to try and understand what leads to the popularity of these videos. LÄS MER