Sökning: "utöya"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet utöya.

 1. 1. Varför sprängdes det? En analys av svenska dagstidningars rapportering av kausaliteter bakom terrorbrott

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Adrian Bohman Karlholm; [2020]
  Nyckelord :terror; kausalitet; dagstidning; framing;

  Sammanfattning : Syfte: Undersökningen vill öka kunskapen om svenska dagstidningars rapportering av terrorbrott och vilka kausaliteter som svenska dagstidningar lyfter fram som förklaringar till terrorbrott i sin nyhetsrapportering. Frågeställningar: 1: Vilka kausaliteter har de svenska dagstidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet lyft fram i sin nyhetsrapportering av de terrorbrott som skedde i: ● Utöya i Norge 2011 ● Newtown i USA 2012 ● Kuwait City i Kuwait 2015 2: Vilken förståelse av terrorbrott som fenomen bidrar svenska dagstidningar till att skapa med sin nyhetsrapportering av dessa händelser? 3: Hur kan man använda geografisk och kulturell närhet/distans för att förstå rapportering av terrorbrott inom svenska dagstidningar?  Metod och material: Undersökningen använder en kvantitativ innehållsanalys av svenska dagstidningars rapportering av tre olika fall av terrorbrott. LÄS MER

 2. 2. Minnet av Utøya i populärkulturen. : En analys av genus och ideologi i två samtida spelfilmer om Utøya-attentatet.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :John Borglin; [2019]
  Nyckelord :ideology; gender theory; cultural memory; creation of identity; discourse; mediation;

  Sammanfattning : The following study aims to discuss the impact of Erik Poppes’ and Paul Greengrass’ respective audio-visual texts depicting the July 22 massacre on Utøya, Norway. The study will discuss the impact of said texts on the creation of a cultural memory of the event, as well as the creation of identity which is derived from its remembrance. LÄS MER

 3. 3. Ett norskt trauma : En kritisk diskursanalys av hur nationell identitet omtalas i debatten om Utøya 22. juli

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Europastudier

  Författare :Amanda Koverberg; [2018]
  Nyckelord :National identity; Norway; Utøya; 22 July; Terrorism; Europastudier; media analysis; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyse how national identity is shown in the discussion about the film "Utøya 22. juli" in three Norwegian newspapers. The study also examines which temporal and spatial references are made in the material, and whom the “them”-term is referring to, as a contrast to a Norwegian “us”. LÄS MER

 4. 4. ”Vi” mot ”dom” i fyra nyhetstidningars diskurser kring Breivik och Akilov

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Pernilla Rosenlind; [2018]
  Nyckelord :Terrorism; Breivik; Akilov; massmedia; discourse analysis; social identity theory; Terrorism; Breivik; Akilov; massmedier; diskursanalys; social identitetsteori;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med studien var att studera hur terroristen, representerad av Anders Behring Breivik och Rakhmat Akilov, konstruerades i fyra svenska dagstidningar efter två händelser benämnda terrordåd: attentaten i Oslo och på Utøya 22 juli 2011, och lastbilsattacken i Stockholm 7 april 2017. Detta utifrån ett socialpsykologiskt och diskursanalytiskt perspektiv med den sociala identitetsteorin som ramverk och ingrupper och utgrupper i fokus. LÄS MER

 5. 5. Medias skildring av terrorism i jämförelse med dådet mot Utøya och dådet mot Charlie Hebdos redaktion : En kritisk diskursanalys

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Emma Andersson Jakobsson; Sandra Vestman; [2017]
  Nyckelord :Terrorism; Media; Charlie Hebdo; Utøya; Anders Behring Breivik; Cherif Kouachi; Said Kouachi; Kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Fokus i detta arbete låg på att undersöka medias framställning av terrorism gällande dådet i Utøya 2011 av Anders Behring Breivik och dådet i Paris 2015 mot Charlie Hebdos redaktion av Cherif och Said Kouachi. Detta gjordes genom ett strategiskt urval av artiklar i tidningarna Aftonbladet och Dagens Nyheter, totalt samlades 48 artiklar in. LÄS MER