Sökning: "utanförskap"

Visar resultat 1 - 5 av 1530 uppsatser innehållade ordet utanförskap.

 1. 1. UPPLEVELSEN AV STIGMATISERING KRING PSYKOSSJUKDOM - En Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Martin Lindén; Johan Rådbo; [2023-06-28]
  Nyckelord :Stigmatisering; lidande; psykossjukdom; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Begreppet psykos är ett samlingsnamn för en grupp med tillstånd där en person har gravt förändrad verklighetsuppfattning. Stigma är vanligt förekommande hos individer som lider av psykossjukdom och orsakar ett påtagligt lidande hos dessa individer. LÄS MER

 2. 2. Personers upplevelser av att vara bärare av meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hanna Nilson; Judith Nabavi; [2023-06-28]
  Nyckelord :Bärarskap; MRSA; Meticillinresistenta Staphylococcus aureus; Personcentrerad vård; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Multiresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) är en bakteriestam av Staphylococcus aureus som förvärvat resistens mot betalaktamantibiotikan Meticillin. Varje år drabbas ett par tusen personer i Sverige av MRSA. Infektion kan vara både symtomatisk och asymtomatisk. LÄS MER

 3. 3. “DET ÄR SÅ STRUKTURELLT ATT MAN TAPPAR BITEN ATT LEVA”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Fredrika Taube Sjöstrand; Nelly Ängheden; [2023-05-23]
  Nyckelord :Arbetsterapi; rättspsykiatrisk slutenvård; högsäkerhetsmiljö; aktivitetsutförande; återintegration;

  Sammanfattning : Bakgrund Arbetsterapeuter har fokus på människans görande som påverkar hälsa och välbefinnande, och möjliggör för engagemang i meningsfulla aktiviteter. Arbetsterapeuter arbetar inom rättspsykiatrisk slutenvård där personer som har begått ett brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning vårdas. LÄS MER

 4. 4. NAR ENS BARN BEHOVER NEONATALVÅRD - Erfarenheter av att bli förälder till ett nyfött barn som behöver neonatalvård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Matilda Eggers; Olivia Järvholm; [2023-03-16]
  Nyckelord :Erfarenhet; familjecentrerad omvårdnad; föräldrar; neonatalvård; nyfödda barn;

  Sammanfattning : Bakgrund: På neonatal vårdas nyfödda barn som antingen fötts för tidigt eller är sjuka, vissa är både födda för tidigt och sjuka. De monitoreras och har i regel flera infarter, elektroder och andra medicinska hjälpmedel som kan vara ett hinder för föräldrarna att komma nära sitt barn och lära känna det. LÄS MER

 5. 5. Digitaliseringens påverkan på kundrelationer: En jämförande studie mellan banken och dess kunders perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Bleona Iberhysaj; Yamama Mawed; [2023]
  Nyckelord :Digitalization; digital transformation; banks; customer relationship; customer satisfaction; customer loyalty and trust.; Digitalisering; digitaliserings transformation; bank; kundrelationer; kundnöjdhet; kundlojalitet och förtroende.;

  Sammanfattning : Digitaliseringsfenomenet har inneburit ett ändrat kundbeteende gällande hur kunder numera väljer att hushålla och förvalta sin ekonomi. I och med det ändrade kundbeteendet väljer banker att distribuera många av deras finansiella tjänster digitalt. LÄS MER