Sökning: "utbildning detaljhandel"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden utbildning detaljhandel.

 1. 1. Varberg – en stadsbild i förändring : En studie om genusmönster i staden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Maria Ekholm; [2019]
  Nyckelord :Gender; city planing; movement patterns;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker vilka förändringar som har skett i stadsplaneringen i en utvald svensk stad under 1970- och 1980-talen till dagens datum år 2017 ur ett genusperspektiv. Staden som är vald är Varberg, Halland. LÄS MER

 2. 2. Effekt på detaljhandel vid införande av bilfria gator i Lund - Kunders resvanor och konsumtionsbeteende

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Irmeli Grongstad; [2017]
  Nyckelord :bilförbud; bilfri; inreseförbud; transport; handel; detaljhandel; stadskärna; stadsplanering; resvanor; konsumtion; enkät; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Car prevalence in society has a negative effect on both local and global environments. One way to tackle these problems is to restrict car traffic in city centres, this comes not only with effects on the environment. How car free zones can affect retail in cities is examined in this study. LÄS MER

 3. 3. Expansion av e-handelsverksamhet i detaljhandeln : En studie om utmaningar och framgångsfaktorer

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Projekt, innovationer och entreprenörskap

  Författare :Nathalie Steen Lagerstam; [2016]
  Nyckelord :e-commerce; e-tail; e-com; ecom; expansion; growing; retail; Sweden; omni; omnichannel; profitability; success factors; challenges; seamless; customer focus; cost effectiveness; change management; cannibalism; cannibalization; retail channels; e-handel; e-handelsexpansion; utveckling av e-handel; omni; omnikanalhandel; omnichannel; detaljhandel; detaljhandelsmarknaden; detaljhandeln; e-tail; e-com; lönsamhet genom e-handel; framgångsfaktorer; utmaningar; praxis; metoder; lönsamhet; digitalisering; detaljhandelns framtid; Sverige; sömlös köpupplevelse; kundfokus; kostnadseffektivitet; motståndshantering; kannibalisering; integrering; försäljningskanaler; förändringsmotstånd;

  Sammanfattning : I vårt allt mer digitaliserade samhälle har internet fått en central roll, och har förändrat många aspekter i vårt vardagsliv. Ett av de områden som påverkats starkt av denna utveckling, är den svenska detaljhandelns e-handelsmarknad. LÄS MER

 4. 4. Det eftertraktade samspelet, en studie av omnikanal inom den nordiska klädbranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Joar Gustavsson; Christofer Boatright; [2016]
  Nyckelord :Omnikanal; e-handel; detaljhandel; värde; konkurrenskraft; strategi; Social Sciences;

  Sammanfattning : På grund av den potential som har upptäcks med ett samarbete mellan den växande e-handeln och den personliga detaljhandeln har omnikanal fått en hög prioritering hos nordiska klädföretag. Komplexiteten med att skapa omnikanalslösningar som fungerar sömlöst innefattar ett omfattande arbete. LÄS MER

 5. 5. Intern benchmarking i detaljhandeln : En analys av upplevelser och kritiska framgångsfaktorer

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten

  Författare :Elina Petersen; Mikaela Wahlström; [2015]
  Nyckelord :Internal benchmarking; benchmarking; retail; management tool; Intern benchmarking; benchmarking; detaljhandel; styrverktyg;

  Sammanfattning : BakgrundBenchmarking är ett populärt styrverktyg men studierhar visat att benchmarking inte anses som ett likaeffektivt förbättringsverktyg som andra styrverktyg,vilka kritiska faktorer som ligger bakom enframgånsrik benchmarking bör då undersökas. Efter en genomgång av tidigare studier fann vi dessutom attbrister finns gällande vetskapen hur användandet avintern benchmarking upplevs. LÄS MER