Sökning: "utbildning diabetes"

Visar resultat 1 - 5 av 216 uppsatser innehållade orden utbildning diabetes.

 1. 1. Personers erfarenheter och upplevelser av kost och motionsförändringar vid diabetes mellitus typ – 2 : - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Sanna Torfi; Jennifer Sauma; [2023]
  Nyckelord :DMT2; Egenvård; Motivation; Närstående; Sjuksköterska; Stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ – 2 är ett kroniskt tillstånd som ökar världen över. Tillståndet kan drabba personer i olika åldrar. Sjuksköterskan har en betydande roll i personens egenvård i relation till kost- och motionsförändringar vid diabetes mellitus typ – 2. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 1 och ätstörning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Martin Lundgren; Enisa Suljic; [2023]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 1; Eating disorder; Experiences; Literature review; Patient; Diabetes mellitus typ 1; Litteraturstudie; Patient; Upplevelser; Ätstörning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ätstörning är ett utbrett sjukdomstillstånd. Diabetes mellitus typ 1 kombinerat med ätstörning kan leda till fysiska och psykiska komplikationer. Patienter behöver ofta god vägledning och omsorg för att kunna hantera sitt tillstånd. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av att leva med diabetes typ 2 : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anna Mattsson; Elin Lillieborg; [2023]
  Nyckelord :Diabetes type 2; Living with; Patients experiences; Diabetes typ 2; Att leva med; Patienters upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är ett folkhälsoproblem i dagens samhälle med stora riskfaktorer och komplikationer. Det är ett växande folkhälsoproblem som ökar i Sverige och i hela världen. Vid diabetes typ 2 har egenvård en central betydelse som påverkar personens livsstil. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av utbildningsprocessen till ungdomar med nydebuterad Diabetes mellitus typ 1.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Josefin Fredlund; Vanja Vovk; [2023]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ungdomar går igenom många fysiska och psykiska förändringar och det uppstår svårigheter när ungdomar drabbas av en kronisk sjukdom som Diabetes mellitus typ 1. Studier visar att ungdomar har svårt att ta till sig information om sin sjukdom och har svårt att följa behandlingen. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av att undervisa patienter med diabetes typ 2, om egenvård

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Irene Melissa Komuhimbo; Shekiba Barukzay; [2022]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 2; Education; Experiences; Nurses; Self-care; Diabetes mellitus typ 2; Egenvård; Erfarenheter; Sjuksköterskor; Undervisning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom som orsakas av olika faktorer såsom genetiska, åldrande samt stillasittande livsstil. Flera patienter vårdås med sjukdomen i Sverige och nya utmaningar skapas vid vårdandet av diabetes typ 2 patienter. LÄS MER