Sökning: "utbildning för hållbar utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 290 uppsatser innehållade orden utbildning för hållbar utveckling.

 1. 1. VAR FINNS DE ETISKA ÖVERVÄGANDENA I UTBILDNING FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I SVERIGE?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Markus Esbjörnsson; [2020-03-09]
  Nyckelord :etik; etiska överväganden; etiska dilemman; hållbar utveckling; utbildning för hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med undersökningen är att undersöka ifall utveckling av förmågan att göra etiska överväganden inkluderas i dokument kopplade till processen utbildning för hållbar utveckling i grundskolan i Sverige.Teori: Undersökningen utgår ifrån teorin att förmågan att kunna göra etiska överväganden är en förutsättning för hållbar utveckling och att utveckling av denna förmåga bör vara inkluderad i utbildning för hållbar utveckling. LÄS MER

 2. 2. Magiska möten med naturen : en litteraturstudie om naturen som lärande miljö inom arbetet för ekologisk hållbar utveckling i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Louise Sandberg; Emma Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Ekologisk hållbar utveckling; naturmöte; utbildning för hållbar utveckling; utomhusundervisning;

  Sammanfattning : Forskning visar positiva samband mellan naturmöten, djupare ekologiska kunskaper och miljöattityder. Elever tycker om utomhusundervisning, eftersom de får förstahandserfarenheter och relationen de bygger upp till naturen ändrar deras beteende gentemot den naturliga världen. LÄS MER

 3. 3. ”Det handlar inte bara om miljön” : En fenomenografisk analys av lärares uppfattningar om utbildning för hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Sofie Ståhlgren; Axel Skärvall; [2020]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; utbildning för hållbar utveckling; fenomenografi;

  Sammanfattning : Lärande och utbildning har genom internationella målbestämmelser fått en central roll i arbetet mot att stärka förutsättningarna för en hållbar framtid (SOU 2004: 36ff). I ljuset av detta har Sverige som ambition att vara ett föregångsland för att uppnå de globala målsättningar som satts upp (Regeringskansliet 2018: 3). LÄS MER

 4. 4. En studie om lärarens perspektiv och undervisning i hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Tara Taher; [2020]
  Nyckelord :Sustainable development; Technology 1; syllabus; upper secondary school; teaching about sustainable development; teacher perspective; Hållbar utveckling; Teknik 1; ämnesplan; gymnasieskola; undervisning om hållbar utveckling; lärarperspektiv;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka vad gymnasielärare berättar om olika undervisningsmetodiker i och om hållbar utveckling i ämnet Teknik. I studien berättar lärare om hur undervisning i hållbar utveckling bedrivs och hur olika undervisningsmetoder presenteras. LÄS MER

 5. 5. Renewable power generation for developing societies on a remote island in Fiji : A case study

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Erika Rebhan; Ellinor Wahnström; [2020]
  Nyckelord :Fiji; Moala Island; Renewable power generation; Remote electrification; HOMER software; Fiji; Moala; Förnybar kraftproduktion; Elektrifiering på avlägsna platser; HOMER-programvara;

  Sammanfattning : Access to electricity is an important factor for rural development as many needs and services such as education, health care and water supply all have energy requirements. The aim of this study was to develop a sustainable electrification system based on renewable energy for the remote village Keteira on Moala Island, Fiji. LÄS MER