Sökning: "utbildning i andra länder"

Visar resultat 1 - 5 av 153 uppsatser innehållade orden utbildning i andra länder.

 1. 1. Modersmålets betydelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Ghassan Al Hamlawi; [2023]
  Nyckelord :elev; identitet; lärare; modersmål; SVA;

  Sammanfattning : De senaste sju åren har vi haft extra stor invandring av människor från andra länder. Det har satt mer press på skolor och lärare för att hantera undervisning för flerspråkiga elever, både vuxna, ungdomar och barn. LÄS MER

 2. 2. Specialpedagogers syn på särbegåvade barn i förskolan : -

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Sandra Böök; My Wärja; [2022]
  Nyckelord :förskola; särbegåvning; barn; specialpedagoger; särskilt behov; beteende; miljö;

  Sammanfattning : Avsikten med denna studie är att uppmärksamma synen på särbegåvning i förskolan, med fokus på specialpedagogernas kännedom. Jämfört med andra länder ligger Sverige efter I forskning kring särbegåvade barn. LÄS MER

 3. 3. Challenges and Opportunities for Digital Mentorship Programs in ICT

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Alice Boberg; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The covid-19 pandemic required an emergency transition to digital education all over the world and led to a huge learning loss in most countries. Informal learning programs teaching children digital skills were stopped or digitalized due to the pandemic. LÄS MER

 4. 4. The missing links in Latvia’s hiking system : a case study of the Nature Park Talsu pauguraine in Latvia

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna-Sara Reinisch; [2022]
  Nyckelord :hiking; trails; outdoor recreation; planning; management; Latvia; Talsu pauguraine;

  Sammanfattning : Urban green spaces provide ecosystem services, have a positive influence on human’s mental and physical health, and give room to perform outdoor recreation. Research shows that outdoor recreation not only improves health but also benefits the economy, education, and integration. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskestudenters föreställningar om att möta och vårda patienter i livets slutskede : en integrerad litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna-Maria Abel; Fanny Vestling; [2022]
  Nyckelord :Sjuksköterskestudenter; Föreställningar; Vård i livets slutskede; Palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård innebär en holistisk och personcentrerad vård som syftar till att minimera lidande och främja livskvalitet vid livshotande sjukdom. De flesta människor avlider i en verksamhet där minst en sjuksköterska är verksam och ansvarar för personen. LÄS MER