Sökning: "utbildning och pedagogiska hjälpmedel"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden utbildning och pedagogiska hjälpmedel.

 1. 1. Alternativ kommunikation på förskolan : "fler kanaler att kommunicera"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Lidman Ellinore; [2020]
  Nyckelord :Augmentative and alternative Communication; Communication; AAC; Unaided systems; Aided system; Preschool; Preschool teachers; Alternativ och kompletterande kommunikation; Kommunikation; Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation; Grafisk AKK; Förskola; Förskollärare;

  Sammanfattning : Talet är något som många människor tar för givet, men för en del barn och vuxna är detta något som inte är lika självklart. Människor med språksvårigheter kan få hjälp och denna hjälp kan börja redan i förskolan. Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, är ett samlingsbegrepp av olika hjälpmedel som kompletterar talet. LÄS MER

 2. 2. Organisering, samverkan och undervisning i nyanlända elevers lärmiljöer : Specialpedagogers roll i den svenska skolans gränsöverskridande ambitioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Angelica Danielsson; Linnéa Ström; [2020]
  Nyckelord :flerspråkighet; interkulturalitet; mångfald; normer; samverkan; specialpedagogiskt stöd; tillgängligt lärande;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att beskriva och analysera rektorers, specialpedagogers samt lärares erfarenheter och strategier beträffande inkludering av nyanlända elever i undervisningen. Studien undersökte således rektorers, specialpedagogers samt lärares uppfattningar och upplevelser av organisation, tillgängligt lärande samt specialpedagogisk samverkan rörande nyanlända elever. LÄS MER

 3. 3. A Search Tool for Pedagogical Techniques and Supportive Technical Aids

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Therese Faronius Hofmann; Julia Helstad; Linda Håkansson; Henrik Thorsell; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Teaching pedagogically has been found to be crucial for students' learning. There are hundreds of technical aids that are developed with the aim to facilitate the use of different pedagogical techniques, but only a small collection of these are used at Uppsala University. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering och förbättringsförslag av utbildningshjälpmedel för ökadkunskap om Lean produktion : För ingenjörs studenter och anställda påtillverkande företag

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :EMMA JANSSON; OTHILIA ÖSTERLING; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den grundläggande tanken bakom Lean är att höja alla värden inom en organisation och atteliminera all form av slöseri. Detta genom att ständigt söka efter och genomföra förbättringar. LÄS MER

 5. 5. En intervjustudie om Örebro läns museums pedagogiska verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Kasper Könyves; Max Orrenius; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att söka förståelse kring hur Örebro läns museum kan vara en pedagogisk resurs för skolan, med fokus på historieundervisningen. Efter att ha läst in oss på forskningsfältet museologi fick vi reda på museers olika uppdrag. LÄS MER