Sökning: "utbildningsanordnare"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet utbildningsanordnare.

 1. 1. Går entreprenörskap att lära sig? : Utbildningens effekt på entreprenöriella karaktärsdrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Katharina Revesz; Fanny Åberg; [2018]
  Nyckelord :Entreprenörskapsutbildning; entreprenöriell orientering; EO; risktagande; innovativ förmåga; proaktiv förmåga; självständighet;

  Sammanfattning : Det har länge diskuterats om entreprenörskap går att lära sig genom utbildning eller om det är ett karaktärsdrag. Sverige arbetar sedan 2011 med att främja nya innovativa företag och entreprenörskap genom utbildning i samband med Europa 2020, för att vidare främja samhällsekonomisk tillväxt. LÄS MER

 2. 2. Att vägleda bortom normen : Att tillgodose alla klienters behov

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Rebecka Rees; [2017]
  Nyckelord :vägledning; HBTQ; karriärutveckling; multikulturell kompetens;

  Sammanfattning : HBTQ-personer i Sverige riskerar i högre grad att diskrimineras och marginaliseras. Detta påverkar den psykiska hälsan som inte minst hos unga HBTQ-personer är sämre än den hos heterosexuella cispersoner. LÄS MER

 3. 3. Likvärdig utbildning för vuxna : -    skolledares beskrivning av likvärdighet inom vuxenutbildningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elaine Palfelt; [2017]
  Nyckelord :Specialpedagogik. Vuxenutbildning. Likvärdig utbildning.;

  Sammanfattning : Denna studie inriktar sig mot vuxna elevers rätt till likvärdig utbildning. Studiens syfte är att få en fördjupad bild av hur skolledare inom vuxenutbildningen anser sig säkerställa att deras elever får en likvärdig utbildning. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsredovisning i svensk högre utbildning : innehåll, omfattning och skillnader

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ann-Sofie Rihs; [2017]
  Nyckelord :Sustainability; Sustainability reporting; Higher education; University; Global Reporting Initiative; GRI; Annual report; Content analysis; Hållbarhet; Hållbarhetsredovisning; Högre utbildning; Universitet; Global Reporting Initiative; GRI; Årsredovisning; Innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna uppsats handlar om högre utbildning och dess viktiga roll i relation till hållbar utveckling. Forskning visar att högre utbildning ligger efter i implementering av hållbarhetsredovisning och det var därför intressant att studera svensk högre utbildning utifrån detta. LÄS MER

 5. 5. Utbildningsterapins diskurser - En avgörande erfarenhet och ett olagligt tvång

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Staffan Wellander; [2016-08-31]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Utbildningsterapi är ett obligatoriskt kursmoment på sju av elva psykologprogram i Sverige. Uppsatsen försöker förstå diskussionen kring momentet under 2000-talet då dess omfattning minskades. LÄS MER